Snøscooter

Unge Høyre vil la kommuner bestemme om det skal være avstandskrav for bruk av snøscooter.

Dette mener Unge Høyre

Unge Høyre mener det er kommunene som er best egnet til å bestemme om det skal være avstandskrav for bruk av snøscooter. Vi mener politikken skal ta utgangspunkt i at mennesker skal få gjøre som de vil og leve frie og selvstendige liv, så lenge det ikke går ut over andre. Hvis kommunen ikke mener at snøscootere er et problem, ser vi ingen grunn til at staten skal si noe annet.