Oppkjøring

Unge Høyre vil at det skal bli raskere og tryggere å kjøre opp til lappen.

Dette er problemet

I dag er det tidkrevende å ta førerkortet. Etter koronapandemien er køene for oppkjøring hos Statens Vegvesen blitt lange. Månedslang ventetid er et symptom på at dagens system ikke er effektivt. Derfor mener Unge Høyre at ordningen for å ta førerkortet, spesielt for vanlig personbil, bør endres.

For det første mener Unge Høyre at godkjente trafikkskoler kan avlaste Statens Veivesen ved at de gjennomfører førerprøver. For det andre bør kjørelærere påvirke karantenetiden til kandidater som har strøket på førerprøven, slik at dagens grense på fire uker kan reduseres der det er hensiktsmessig. For det tredje bør førerprøven filmes, slik at kandidaten har anledning til å klage på avgjørelsen, slik Unge Høyre allerede mener bør være mulig under muntlig eksamen.

Myndighetsalderen i Norge er 18 år. Unge Høyre mener det er ulogisk at myndige mennesker ikke skal gis rettigheter i trafikken. Derfor ønsker vi å senke alle minstealdre i trafikken til 18 år. Der minstealderen er 16 år i dag, vil Unge Høyre ikke gjøre endringer.

Dette er Unge Høyres løsning

  • Ha 4 ukers karantenetid som hovedregel, men unntaksvis la sensor øke eller redusere karantenetiden på grunnlag av elevens kjøreferdigheter.
  • Tillate private aktører med statlig godkjenning å tilby oppkjøring, gitt at det ikke er samme kjøreskole som gjennomførte trafikkopplæringen.
  • Pålegge filming av førerprøven, så kandidater har et grunnlag for eventuelle klager.
  • Opprettholde dagens innhold og krav i førerprøven.
  • Gi ambulanseelever samme mulighet til å ta førerkort som transportelever har.