Rovdyr

I Norge skal vi ha plass til både rovdyr og beitedyr. Vi vil fjerne ulvesonen, og ha gode ordninger for de som mister beitedyr til rovdyr.

Dette er problemet

Vi skal ha rovvilt i norsk natur. Rovdyrene er en naturlig del av norsk natur, men samtidig skal også beitedyr få gå trygt og fritt i norsk utmark. Interessene til de med dyr som beiter og hensynet til naturmangfoldet er ikke alltid forenlig. Saker om rovdyr kan derfor ofte bli konfliktfylte.

Dette er Unge Høyres løsninger

Unge Høyre mener det vil være viktig med gode erstatningsordninger for dem som mister beitedyr til rovdyr. For Unge Høyre er det et mål å bevare levedyktige rovdyrstammer i Norge, samtidig som det er viktig å kunne gi fellingstillatelse dersom rovdyr utgjør en trussel mot mennesker.

Unge Høyre vil:

  • Fjerne ulvesonen
  • Sørge for gode erstatningsordninger til de som mister beitedyr til rovdyr.