Rovdyr


Unge Høyre mener det vil være viktig med gode erstatningsordninger for dem som mister beitedyr til rovdyr. For Unge Høyre er det et mål å bevare levedyktige rovdyrstammer i Norge, samtidig som det er viktig å kunne gi fellingstillatelse dersom rovdyr utgjør en trussel mot mennesker.

Unge Høyre vil fjerne ulvesonen.