Regionreformen

Unge Høyre vil avvikle fylkeskommunen, og heller la sterkere og mer robuste kommuner ta over oppgavene og finansieringen.

Dette er problemet

Høyre mener en regionreform er viktig for å kutte i byråkratiet, sørge for gode tjenester, og for å flytte flere oppgaver fra staten til fylkene. Når hverdagen digitalisere og folk flytter mer på seg er det viktig med god kompetanse i fylkene, framfor mange fylker som folk har lite kontakt med. 

Unge Høyre mener det er unødvendig med tre forvaltningsnivå i Norge. Det fører til unødvendig byråkrati, unødvendige utgifter og uklare ansvarsområder. Selv om Høyre i regjering har sørget for en regionreform som har redusert antallet fylkeskommuner, mener vi likevel fylkeskommunen er unødvendig. Derfor vil Unge Høyre legge ned fylkeskommunen og overføre oppgavene og finansieringen til større og mer robuste kommuner. 

Dette er Unge Høyres løsninger

  • Ikke oppsplitte nye regioner etter regionreformen
  • Avvikle fylkeskommunen