Regionreformen

Unge Høyre vil avvikle fylkeskommunen, og heller la sterke og større kommuner overta oppgavene til fylkeskommunen. 

Dette er problemet

Unge Høyre mener det er unødvendig med tre forvaltningsnivå i Norge. Det fører til unødvendig byråkrati, unødvendige utgifter og uklare ansvarsområder. Selv om Solberg-regjeringen gjennomførte en regionreform som har redusert antallet fylkeskommuner, mener vi likevel fylkeskommunen er unødvendig. Derfor vil Unge Høyre legge ned fylkeskommunen og overføre oppgavene og finansieringen til større og mer robuste kommuner. 

Dette er Unge Høyres løsninger

  • Ikke oppsplitte fylker
  • Avvikle fylkeskommunen