Regionsreformen


Unge Høyre vil fjerne dagens fylkeskommuner, og mener forvaltningen bør bestå av to ledd: kommune og stat. Unge Høyre er for en regionsreform dersom det flyttes flere oppgaver til de nye fylkeskommunene.