Kommunereform

Unge Høyre vil ha færre og større kommuner i Norge

Dette er problemet

Kommunene er de viktigste leverandørene av velferdstjenester i Norge: alt fra barnehage, skole, barnevern, idrett, kultur til eldrehjem. I Norge er det slik at alle kommunene skal tilby innbyggerne de samme tjenestene. Bergen kommune med 270 000 innbyggere har de samme oppgavene som Osen kommune med 950 innbyggere. Det sier seg selv at det er vanskelig for små kommuner å levere fullverdige tjenester på alle velferdsområder. Unge Høyre vil at du alltid, uansett hvor du bor, kan regne med at du får hjelp når du trenger det.

Dette er Unge Høyres løsninger

Unge Høyre mener at kommunegrenser ikke er hellige i seg selv. Kommunegrensene må formes slik at de gjenspeiler bo- og arbeidsmarkedet og at kommunene kan levere de velferdstjenestene de er pålagt. Det oppnår vi best ved å redusere antallet kommuner i Norge kraftig. Sterke kommuner kan sikre et desentralisert tjenestetilbud i hele Norge. 

Kommunereformen styrker kommunene, øker det lokale selvstyret og legger grunnlaget for at flest mulig oppgaver kan løses nær innbyggerne og tilpasses deres behov. Vi mener at flere oppgaver kan overtas av kommunene, og at en kommunereform vil legge bedre til rette for et mangfold av lokalsamfunn med flere muligheter, større ansvar og nye oppgaver. Unge Høyre vil vise mer tillit til lokalpolitikerne og gi kommunene mer handlingsrom. Derfor vil Unge Høyre ha en ny kommunereform der målet er å redusere antallet norske kommuner fra ca. 350 til 100. 

Norske kommuner skal være store nok til å opprettholde et levende lokaldemokrati, men små nok til å levere tjenester og ta avgjørelser nært folk. Unge Høyres mål vil alltid være å styrke lokaldemokratiet og ønsker derfor å videreutvikle kommunereformen som en demokratireform. 

Unge Høyre vil:

  • Kommuner som ikke selv klarer å levere lovpålagte og gode tjenester til innbyggerne sine skal slå seg sammen til en kommune som leverer tilstrekkelige tjenester. 
  • Felles bo- og arbeidsmarked skal gjenspeiles i kommunegrensene, samtidig som prinsippet om at avgjørelser skal tas nær folk må ligge til grunn.
  • I de tilfeller hvor kommuner ikke blir enig, skal tvang brukes som middel. 
  • Avvikle fylkeskommunen som forvaltningsnivå og overføre ansvaret til kommune.