Kommunereform

Unge Høyre vil ha færre og mer robuste kommuner i Norge

Dette er problemet

Kommunene står for mesteparten av tjenestene til innbyggerne – alt fra barnehage, skole, barnevern til eldrehjem. I Norge er det slik at alle kommunene skal tilby innbyggerne de samme tjenestene. Bergen kommune med 265 000 innbyggere har de samme oppgavene som Osen kommune med 950 innbyggere. Unge Høyre vil at du alltid, uansett hvor du bor, kan regne med at du får hjelp når du trenger det.

Unge Høyre mener at vi skal fortsette arbeidet med kommunereformen, slik at Norge får enda sterkere kommuner som kan levere gode velferdstjenester til sine innbyggere. Kommunereformen styrker kommunene, øker det lokale selvstyret og legger grunnlaget for at flest mulig oppgaver kan løses nær innbyggerne og tilpasses deres behov. Vi mener at flere oppgaver kan overtas av kommunene, og at en kommunereform vil legge bedre til rette for et mangfold av lokalsamfunn med flere muligheter, større ansvar og nye oppgaver. Unge Høyre vil vise mer tillit til lokalpolitikerne og gi kommunene mer handlingsrom.

Norske kommuner skal være store nok til å opprettholde et levende lokaldemokrati, men små nok til å levere tjenester og ta avgjørelser nært folk. Unge Høyres mål vil alltid være å styrke lokaldemokratiet og ønsker derfor å videreutvikle kommunereformen som en demokratireform. 

Dette er Unge Høyres løsninger

  • Kommuner som ikke selv klarer å levere lovpålagte og gode tjenester til innbyggerne sine skal slå seg sammen til en kommune som leverer tilstrekkelige tjenester. 
  • Felles bo- og arbeidsmarked skal gjenspeiles i kommunegrensene, samtidig som prinsippet om at avgjørelser skal tas nær folk må ligge til grunn. 
  • I de tilfeller hvor kommuner ikke blir enig, skal tvang brukes som ytterste middel. 
  • Avvikle fylkeskommunen som forvaltningsnivå og overføre ansvaret til kommune.