Grønne byer/bymiljø

Byene i Norge vokser i rekordfart. Skal vi ha en bærekraftig og grønn byutvikling må vi se boligbygging- areal og transport i sammenheng. Unge Høyre mener at de største byene er sentrale i kampen mot klimaendringene. Kommunen bør ta et særskilt ansvar for å bygge plusshus, og det bør være konkrete klimafaktorer når vi bygger nye bolig- og næringsbygg. Klima- og miljøverndepartementet bør få et større ansvar for grønn byutvikling.