Bymiljø

Unge Høyre vil ha grønnere byer i Norge

Dette er problemet

Byene i Norge vokser i rekordfart. Skal vi ha en bærekraftig og grønn byutvikling, må vi se boligbygging, areal og transport i sammenheng.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre mener at de største byene er sentrale i kampen mot klimaendringene. Kommunen bør ta et særskilt ansvar for å bygge plusshus, og det bør være konkrete klimafaktorer når vi bygger nye bolig- og næringsbygg. Klima- og miljøverndepartementet bør få et større ansvar for grønn byutvikling.