Rasisme

Unge Høyre mener at ingen skal bli utsatt for rasisme i Norge.

peace hender

Dette er problemet

Ingen skal oppleve rasisme i Norge. Å føle at man er mindre verdt enn andre på bakgrunn av hvordan du ser ut eller hvor du er fra, er en dypt inngående og destruerende følelse som kan få varige mén for selvbilde og selvfølelse.

Det norske samfunnet har heldigvis gjort store fremskritt når det gjelder holdninger til mennesker med ulik hudfarge. Likevel er det alt for mange som opplever rasistiske kommentarer, rasistiske krenkelser, eller forskjellsbehandling basert på hudfarge eller etnisitet. Unge Høyre mener at mangfold er en av de største kjerneverdiene vi har i samfunnet. Derfor skal ingen behøve å føle på at de er mindre verdt på bakgrunn av sin etnisitet.

Det er en vesentlig forskjell på mobbing og rasisme, da man kan være godt sosialt etablert og generelt ha en trygg og fin skolehverdag selv om man blir utsatt for rasisme. Hverdagsrasisme er et normalisert fenomen som gjerne kommer i form av uvitenhet eller forsøk på «humor». Det er ikke alltid de som utfører rasistiske
handlinger er klar over de konsekvenser dette har for vedkommende som blir utsatt.
Derfor burde den norske skole ta ansvar på bedre opplæring og bedre oppfølging av alt fra grove krenkelser til hverdagsrasisme og negativ sosialkontroll.

Dette er Unge Høyres løsning

  • Lovfeste forbud og nulltoleranse mot rasisme i skolen i likhet med mobbing og seksuell trakassering.
  • Innføre jevnlige nasjonale elevundersøkelser for å avdekke omfanget av rasisme i norske skoler.
  • Jobbe aktivt mot negativ sosialkontroll i skolen.
  • Slå hardere ned på bruken av negativt ladede ord og uttrykk.
  • Forebygge diskriminering ved søk om lærlingplasser overfor elever med minoritetsbakgrunn
  • Slå hardt ned hvis det forekommer bevis for forskjellsbehandling av elever med ulik hudfarge fra lærere og ansatte.