Kvotering og kjønnspoeng


Kvotering er å forskjellsbehandle mennesker ut i fra eksterne kvaliteter som kjønn, etnisitet, legning eller geografi. Unge Høyre mener at alle mennesker fortjener å bli vurdert ut ifra personlige egenskaper, og ikke kvaliteter som du ikke kan gjøre noe med. Det er ikke rettferdig at noen skal stå foran i køen til å komme inn på for eksempel studier på grunn av deres kjønn. Kvotering er også urettferdig fordi i det du kvoterer noen inn, kvoterer du også noen ut. Unge Høyre er derfor mot alle former for kvotering

Unge Høyre mener kjønnspoeng i opptakene til høyere utdanning er en form for kvotering. Vi vil derfor fjerne kjønnspoeng. Samtidig mener Unge Høyre at det er viktig å sette inn tiltak som kan bedre kjønnsbalansen på enkelte studieretninger fordi det er et problem at vi for eksempel nesten ikke utdanner noen mannlige psykologer. Unge Høyre er derfor positive til mentor- eller rekrutteringsprogrammer, skolene bør kunne opprette egne stipender for å bedre kjønnsbalansen og staten bør kunne differensiere hvor mye av studielånet som blir omgjort til stipend.

Unge Høyre vil: 

  • Si nei til alle former for kvotering
  • Fjerne kjønnspoeng i opptak til høyere utdanning
  • Sette inn tiltak som mentor- eller rekrutteringsprogrammer for å jevne ut den skjeve kjønnsfordelingen på enkelte studier