LHBTIQ+

Unge Høyre mener alle skal ha friheten til å være den man er og elske den man vil.

pride

Unge Høyre vil ha et samfunn der alle har friheten og retten til å være seg selv. Vi mener alle skal ha de samme rettighetene og mulighetene til å delta i fellesskapet uavhengig av kjønn, legning, seksuell orientering, etnisk bakgrunn og funksjonsnedsettelser. I Norge skal man aldri behøve å være redd for hva som kan skje hvis man ikke følger normene. Ingen mennesker er like, men alle skal ha den samme retten til å være seg selv.

Unge Høyre fordømmer diskriminering, vold og hat mot LHBT-personer. Vi jobber målrettet gjennom vårt internasjonale arbeid for at alle land skal respektere menneskets iboende egenverdi og gi rettigheter til alle mennesker uavhengig av kjønn og seksualitet. 

Unge Høyre vil: 

  • Beholde et spesielt vern i straffeloven for personer utsatt for hatkriminalitet.
  • At homofile skal kunne donere blod.
  • Ha en bedre og mer inkluderende seksualundervisning i skolen.
  • At kompetanse om LHBTIQ+ skal komme inn i rammeplanen til alle relevante utdannelsesløp.
  • Forsterke arbeidet for likestilling i minoritetsmiljøer.
  • Innføre en tredje kjønnskategori.