Kontantstøtte


Kontantstøtteordningen går ut på at man kan motta penger fra staten hver måned dersom man ønsker å ha barnet hjemmet fra barnehagen fra barnet er ett til to år. Foreldrene mottar da penger for at moren kan være borte fra jobb i ett år til. Unge Høyre mener denne ordningen legger til rette for at barn som burde gå i barnehage blir hjemme. Den legger også til rette for at mor som burde være i jobb, er hjemmeværende. Vi vet at mange innvandrerkvinner mottar kontantstøtte. Det er de som har mest nytt av barnehage og en jobb fordi det er en viktig del av integreringen. Kontantstøtten hindrer derfor en god integrering. 

Unge Høyre vil: 

  • Fjerne kontantstøtten