Kontantstøtte

Unge Høyre mener kontantstøtten hindrer integrering og vil avvikle ordningen.

Kontantstøtten er problematisk

Kontantstøtteordningen går ut på at man kan motta penger fra staten hver måned dersom man ønsker å ha barnet hjemmet fra barnehagen fra barnet er ett til to år. Foreldrene mottar da penger for at den ene forelderen, ofte mor, kan være borte fra jobb i ett år til.

Unge Høyre mener kontantstøtten legger til rette for at barn som ofte burde gå i barnehagen, blir hjemme. Ordningen legger også til rette for at en forelder som kunne vært i jobb, er hjemmeværende. Vi vet at spesielt mange innvandrerkvinner mottar kontantstøtte. Kontantstøtten hindrer derfor integrering. 

I tillegg mener Unge Høyre det er feil av velferdsstatens å betale befolkningen for å ikke benytte seg av et velferdsstilbud som allerede er kraftig subsidiert.

Unge Høyre vil:

  • Fjerne kontantstøtten