Oppvekst

Unge Høyre mener at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst.

Dette er problemet

Selv om Norge er et av verdens beste land å vokse opp i, vet vi at mange norske barn vokser opp med utrygge voksne eller i fattigdom. Det er politikernes ansvar å sørge for at alle barn og unge får en god oppvekst som sikrer dem gode forutsetninger til å få til det de vil med livet sitt.

I dag vokser alt for mange barn opp i fattigdom. Det gir færre muligheter, mindre frihet og dårligere forutsetninger for å lykkes videre i livet. Derfor er kampen mot barnefattigdom, og for muligheter for alle, en av de viktigste politiske oppgavene for Unge Høyre. 

Forskjellen mellom Unge Høyre og de andre partiene

UNGE HØYRE

Vil la familier beholde mer av egne penger. Med Høyre i regjering senket vi skattene for en vanlig familie med om lag 16 000 kroner.

VENSTRESIDEN

Venstresiden vil ha høyere skatter og avgifter for familier. Det første Støre-regjeringen gjorde var å øke skattene for folk og bedrifter. Totalt har skattene økt med over 50 milliarder kroner.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre mener at utdanning og arbeid er nøkkelen for å bekjempe fattigdom og gi alle barn gode muligheter for å lykkes videre i livet. Samtidig vil vi la familier sitte igjen med mer av egne penger gjennom skattelettelser, og sikre alle barn muligheten til å gå på minst én fritidsaktivitet.

Unge Høyre vil:

  • Sterkt redusere det generelle skatte- og avgiftsnivået så familier får beholde mer av egne penger.
  • Jobbe for å få flere foreldre inn i jobb, blant annet gjennoom økt bruk av gradert uføretrygd, aktivitetsplikt og individuell jobbstøtte.
  • Innføre fritidskort for unge.
  • Tilby minst én gratis fritidsaktivitet til alle barn fra lavinntektsfamilier.
  • Ha tidlig innsats i skolen for å unngå at lærevansker fortsetter over flere skoleår.
  • At flest mulig barn skal gå in barnehage for å oppleve faglig og sosial utvikling, og gi flere foreldre gratis kjernetid i barnehagene.
  • Behovsprøve flere stønader, blant annet barnetrygden, til å bedre treffe familiene som trenger det mest.