Oppvekst

Unge Høyre mener at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst.

Dette er problemet

Selv om Norge er et av verdens beste land å vokse opp i, vet vi at mange norske barn vokser opp med utrygge voksne eller i fattigdom. Det er politikernes ansvar å sørge for at alle barn og unge får en god oppvekst som sikrer dem gode forutsetninger til å få til det de vil med livet sitt.

I dag vokser alt for mange barn opp i fattigdom. Det gir færre muligheter, mindre frihet og dårligere forutsetninger for å lykkes videre i livet. Derfor er kampen mot barnefattigdom, og for muligheter for alle, en av de viktigste politiske oppgavene for Unge Høyre. 

Unge Høyre mener at utdanning og arbeid er nøkkelen for å bekjempe fattigdom og gi alle barn gode muligheter for å lykkes videre i livet. Derfor vil vi alltid kjempe for en skole som ser hver enkelt elev og hjelper alle barn med å nå sine drømmer. Derfor vil vi fortsette å prioritere kunnskap i skolen, flinke lærere, bedre oppfølging og mer elevmedvirkning. En god skole betyr mest for dem som trenger det mest.

Dette er Unge Høyres løsning

  • Jobbe for å få flere foreldre inn i jobb
  • Ha tidlig innsats i skolen
  • Gi flere foreldre gratis kjernetid i barnehagene