Kompetanse-politikk

Unge Høyres mål er at ingen skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv slik at de som vil kan bidra enda lenger.

Dette er problemet

Norsk arbeidsliv er hele tiden under omstilling. Nye teknologiske muligheter, globalisering, migrasjon og en aldrende befolkning gjør at endringene er hurtige, og behovet for omskolering og kompetanseheving vil være økende. Vi vet at flere jobber kommer til å forsvinne i årene fremover som følge av digitalisering, robotisering og automatisering. Det krever store investeringer i ny kompetanse for å utnytte mulighetene ny teknologi gir. Når vår generasjon skal ut i arbeidslivet, må vi være forberedt på å omstille oss, og etter-og videreutdanne oss til den kompetansen som arbeidslivet trenger. 

Vårt mål er at ingen skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv. Vi må derfor både sørge fort at dem uten formell kompetanse får mulighet til å skaffe seg deg, og sørge for at alle får lære nye ting i jobben de allerede har.

Dette er Unge Høyres løsninger

  • Sikre et digitalt kompetanseløft for de som jobber i utsatte bransjer
  • Gi arbeidstakere livslang læring og kompetansehevende tiltak
  • Sikre etter- og videreutdanning av industriarbeidere.
  • Ha et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og industrien for å sikre mer relevante utdanningsløp.