Jordvern

Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. Unge Høyre mener det er viktig med et sterkt jordvern for å sikre arealer til norsk matproduksjon. I tillegg må jordbruksarealet vi har, utnyttes bedre. Samtidig som jordvernet skal stå sterkt, bør det balanseres mot andre viktige behov i samfunnet. Den private eiendomsretten og råderetten over egen eiendom må stå sterkt.

Unge Høyre vil: 

  • Ha et sterkt jordbruksareal for å sikre arealer til norsk matproduksjon
  • At den private eiendomsretten og råderetten over egen eiendom skal stå sterkt