Jordvern

Unge Høyre vil sikre areal til jordbruk, men samtidig sørge for at privat eiendomsrett står sterkt

Dette er problemet

Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. Unge Høyre mener det er viktig med et sterkt jordvern for å sikre arealer til norsk matproduksjon. I tillegg må jordbruksarealet vi har, utnyttes bedre. Samtidig som jordvernet skal stå sterkt, bør det balanseres mot andre viktige behov i samfunnet. Den private eiendomsretten og råderetten over egen eiendom må stå sterkt.

Dette er Unge Høyres løsning

  • Ha et sterkt jordbruksareal for å sikre arealer til norsk matproduksjon
  • At den private eiendomsretten og råderetten over egen eiendom skal stå sterkt