Iskanten

Unge Høyre vil gi varig klimavern til Barentshavet nord, og dermed si nei til petroleumsaktivitet i dette området.

Dette er problemet

Klimaendringene er menneskeskapte og vår tids største utfordring. Unge Høyre mener Norge trenger en politikk med sammenheng mellom klimamålene og olje- og gassproduksjonen. Da må vi erkjenne at noe av den norske oljen er nødt til å bli liggende. Det beste stedet å starte med å la noe av oljen ligge, er det nordlige Barentshavet.

FN klimapanels 1,5 gradersrapport viser at 70-85 % av verdens energi må komme fra fornybare kilder i 2050. Det er allerede funnet mer fossil energi enn verden kan forbruke dersom vi skal nå målet i Parisavtalen.

Forskningen som viser hvordan Parisavtalen kan nås, viser at bruken av fossil energi (som olje, gass og kull) må falle dramatisk framover. Dette vil få store konsekvenser for norsk økonomi. Forutsigbare rammevilkår er ikke det samme som ikke å gjøre endringer. Til syvende og sist kan det å la være å gjøre endringer i oljepolitikken ende opp som en veldig dårlig løsning når verden når sine klimamål, dersom Norges økonomi fremdeles er basert på mye olje- og gassproduksjon.

Dette er Unge Høyres løsninger

  • Gi varig klimavern til Barentshavet nord, og dermed si nei til petroleumsaktivitet i dette området.
  • Flytte grensen for iskanten sørover i revisjonen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i tråd med miljøfaglige råd.