Hatkriminalitet

Ingen skal måtte bli offer for kriminalitet på bakgrunn av hvem man er.

Dette er problemet

Hatkriminalitet er straffbare handlinger som motiveres av negative holdninger eller fordommer til en persons etnisitet, religion, seksuelle orientering, kjønnsuttrykk eller nedsatte funksjonsevne. Unge Høyre mener kriminalitet som utøves på grunnlag av slike negative holdninger bør være straffeskjerpende. Det er ekstra støtende for samfunnet at kriminalitet skjer på denne måten. Det er ikke bare et angrep på den enkelte, men på retten til å være seg selv. Den retten vil Unge Høyre alltid stå opp for. Samfunnet skal være trygt for alle og ulike former for rasisme, fremmedfrykt, homofobi og hat må alltid bekjempes.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre vil derfor beholde diskrimineringsparagrafen og lovgivningen om skjerpende forhold ved hatkriminalitet i straffeloven. Ingen skal måtte bli offer for kriminalitet på bakgrunn av hvem man er.