Gen- og bioteknologi

Unge Høyre mener det er sunt å ha en forsiktig tilnærming til bruk og eksperimentering, samtidig som vi må se nærmere på mulighetene den kan gi oss.

Slik er situasjonen i dag

Utviklingen innen gen- og bioteknologi går fortere og fortere, og det er mange etiske problemer å ta stilling til. Samtidig skaper den nye teknologien uante muligheter til å utslette sykdommer og fø flere mennesker.

I fremtiden kan matmangel være et økende problem, og vår generasjon har et etisk ansvar for å begrense disse utfordringene. Samtidig må man være bevisst på at dette også kan ha konsekvenser for både mennesker og økosystem i fremtiden.

Dette er Unge Høyres løsninger

Genterapi gir nye muligheter for å forhindre alvorlige sykdommer. Det er likevel etiske spørsmål knyttet til hvor langt man skal gå i å endre genetikk. Genterapi for menneskers kjønnsceller bør være begrenset til endringer som forhindrer alvorlige og arvelige sykdommer, mens genterapi for planter og dyr er mindre etisk problematisk.

Unge Høyre mener det er sunt å ha en forsiktig tilnærming til bruk og eksperimentering, før man kjenner bedre til omfang og ringvirkninger.

Unge Høyre vil:

  • Tillate genterapi for kjønnsceller og tidlige embryoer for å forhindre alvorlige og arvelige sykdommer
  • Tillate genterapi på dyr og planter
  • Åpne for mer forskning og bruk av genredigering i matproduksjon, innenfor forsvarlige rammer
  • At lovgivningen knyttet til forskning på, og bruk av, gen- og bioteknologi skal være mer liberal for industriell bruk enn lovgivning knyttet til menneskerelatert bruk.