Gen- og bioteknologi


Utviklingen innen gen- og bioteknologi går fortere og fortere. Det er mye som er mulig å gjøre nå som var utenkelig for noen tiår siden, og det er mange etiske problemer å ta stilling til. Samtidig skaper den nye teknologien uante muligheter til å utslette sykdommer og fø flere mennesker.

Unge Høyre mener det er sunt å ha en forsiktig tilnærming til bruk og eksperimentering, før man kjenner bedre til omfang og ringvirkninger. Spesielt gjelder dette endringer i arvemateriale.

Unge Høyre mener genterapi for kjønnsceller og tidlige embryoer for å forhindre alvorlige og arvelige sykdommer bør være tillatt. Unge Høyre mener genterapi på dyr og planter bør være tillatt, og vil åpne for mer forskning og bruk av genredigering i matproduksjon, innenfor forsvarlige rammer.