Assistert befruktning

Unge Høyre er positive til teknologi som kan gjøre menneskers liv bedre og la flere bli foreldre.

Assistert befruktning

Assistert befruktning gir muligheter til mennesker som er ufrivillig barnløse. Unge Høyre mener at vi skal være åpne for teknologi som kan gjøre menneskers liv bedre.

To foreldre gir barnet en trygghet det ikke får dersom barnet bare har én forelder. Derfor burde hovedregelen for assistert befruktning være at man er to omsorgspersoner om barnet. Unge Høyre mener likevel at det er tilfeller der assistert befruktning for enslige er riktig, og vi vil åpne for at enslige også kan benytte seg av muligheten.

Unge Høyre vil:

  • Tillate assistert befruktning for enslige i enkelte tilfeller
  • At barn som er født etter assistert befruktning ved hjelp av sæd- eller eggdonasjon skal ha rett til å få opplysninger om donors identitet ved fylte 16 år

Egg- og sæddonasjon

I mange år har det vært tillatt for menn å donere sæd i Norge, mens det har vært forbudt for kvinner å donere egg. Å tillate eggdonasjon vil likestille donering av kjønnsceller og gi nye muligheter til par som i dag ikke kan få barn.

Unge Høyre vil:

  • Tillate sæd- og eggdonasjon
  • At anonymisert donasjon av kjønnsceller fremdeles skal være forbudt
  • Begrense antall kjønnsceller en donor kan donere, slik at en donor kun kan donere kjønnsceller til én familie
  • At donasjon av kjønnsceller skal skje uten økonomisk kompensasjon

Surrogati

Surrogati kan gi barnløse mulighet til å få barn, men er forbudt i Norge. De som ønsker å bruke surrogat må derfor reise til utlandet, hvor man som regel betaler kvinnen for tjenesten. Problemet er at det kan være vanskelig for kvinner i sårbare situasjoner å si nei til disse pengesummene, og føler seg tvunget til å være surrogat. Det vil Unge Høyre gjøre noe med.

Unge Høyre vil tillate altruistisk surrogati i Norge. Det betyr at det ikke skal være lov å betale kvinner for å bære frem andres barn, mer enn kostnadene knyttet til selve graviditeten. Da vil ikke valget om å være surrogat styres av økonomiske insentiver, og vi kan være mer sikre på at kvinner som velger å bli surrogater, gjør det frivillig.

Unge Høyre vil: 

  • Tillate altruistisk surrogati