Beredskap

Norge må alltid være forberedt på det uforberedte. Det er politikernes oppgave å sørge for tryggheten til befolkningen når det oppstår en krise.

Dette er problemet

Beredskap handler om å være forberedt på det uforberedte, enten det gjelder kritiske situasjoner rettet mot innbyggerne, naturkatastrofer, sykdommer eller digitale angrep. Gjørv-kommisjonen fra 2012 pekte på vesentlige og fundamentale feil med nasjonens beredskap. Regjeringens viktigste oppgave skal til enhver tid være å sikre innbyggerne den nødvendige tryggheten.

Dette er Unge Høyres løsning

Når en krise oppstår, kan det være vanskelig å finne ut av hvor man skal henvende seg. Unge Høyre mener det bør opprettes et offentlig tilgjengelig kart som tydelig viser hvilket departement som er utpekt som lederdepartement i tenkelige krisesituasjoner.

Unge Høyre vil sikre at politiet har ett spisst fagmiljø og ett godt kompetent politi i tett samtrening med de nasjonale beredskapsressursene slik at de kan reagere reaktivt mot trusler og situasjoner som oppstår.

Unge Høyre vil: 

  • At det opprettes et offentlig tilgjengelig kart som tydelig viser hvilket departement som er utpekt som lederdepartement i tenkelige krisesituasjoner.
  • Sikre at alle politidistrikt har kompetansen og ressursene til å håndtere eventuelle krisesituasjoner frem til nasjonale beredskapsressurser ankommer.
  • Sikre at de nasjonale beredskapsressursene har langtidsplaner for finansiering av materiellanskaffelser og kompetanseheving av personellet.