Beredskap

Beredskap handler om å være forberedt på det uforberedte, enten det gjelder kritiske situasjoner rettet mot innbyggerne, naturkatastrofer, sykdommer eller digitale angrep. Gjørv-kommisjonen fra 2012 pekte på vesentlige og fundamentale feil med nasjonens beredskap. Regjeringens viktigste oppgave skal til enhver tid være å sikre innbyggerne den nødvendige tryggheten.

Når en krise oppstår, kan det være vanskelig å finne ut av hvor man skal henvende seg. Unge Høyre mener det bør opprettes et offentlig tilgjengelig kart som tydelig viser hvilket departement som er utpekt som lederdepartement i tenkelige krisesituasjoner.

Unge Høyre vil: 

  • At det opprettes et offentlig tilgjengelig kart som tydelig viser hvilket departement som er utpekt som lederdepartement i tenkelige krisesituasjoner