Barnetrygd


Stadig flere barn i Norge lever under den relative fattigdomsgrensen, og barnetrygden er ment til å motvirke dette. Når alle familier mottar barnetrygd, vil den ikke hjelpe med å redusere sosiale forskjeller mellom folk.  Derfor ønsker Unge Høyre at barnetrygden behovsprøves.

Det betyr at kun de familiene som virkelig trenger barnetrygden får den. Da kan vi gi enda mer i barnetrygd til de familiene som trenger det mest, slik at barn fra lavinntektsfamilier får de samme mulighetene som alle andre barn.

Unge Høyre vil: 

  • Behovsprøve barnetrygden