Barnetrygd


Unge Høyre mener barnetrygden er veldig viktig og riktig for familiene som trenger den, men at høyinntektsfamilier ikke trenger barnetrygd på samme måte.

Dette er problemet

Stadig flere barn i Norge lever under den relative fattigdomsgrensen, og barnetrygden er ment til å motvirke dette. Når alle familier mottar barnetrygd, vil den ikke hjelpe med å redusere sosiale forskjeller mellom folk.  Derfor ønsker Unge Høyre at barnetrygden behovsprøves.

Det betyr at kun de familiene som virkelig trenger barnetrygden får den. Da kan vi gi enda mer i barnetrygd til de familiene som trenger det mest, slik at barn fra lavinntektsfamilier får de samme mulighetene som alle andre barn.

Dette er Unge Høyres løsning

At barnetrygden behovsprøves betyr at kun de familiene som virkelig trenger barnetrygden får den. Da kan vi gi enda mer i barnetrygd til de familiene som trenger det mest, slik at barn fra lavinntektsfamilier får de samme mulighetene som alle andre barn.

Unge Høyre vil:

  • Behovsprøve barnetrygden