Landsmøtet er Høyres Studenters høyeste organ, og avholdes hvert 2. år. Høyres Studenters 56. ordinære Landsmøte vil bli avholdt 10. – 11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport. Det skal vedtas et utdanningsprogram, et utenriksprogram og en rekke annen god politikk. Det skal også velges et nytt Arbeidsutvalg og to direktevalgte til Landsstyret.