Landsmøtet er Høyres Studenters høyeste organ, og avholdes hvert 2. år. 16.-17 juni i år er vi klare for Høyres Studenters 55. ordinære Landsmøte på Quality Airport Hotel Gardermoen. Det skal vedtas et prinsipprogram, et justisprogram og en rekke annen god politikk. Det skal også velges et nytt Arbeidsutvalg og to direktevalgte til Landsstyret.