Lokalforeninger i Høyres Studenter

Den viktigste delen av Høyres Studenter er lokalforeningene.

Vi har foreninger knyttet til utdanningsinstitusjoner i Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø,  Akershus, Agder, Stavanger, Ålesund, Bodø, Innlandet, Kongsberg og London.


Alle lokalforeningene holder mange ulike arrangementer i løpet av året. Alle lokalforeningene er også representert i Høyres Studenters landsstyre.

Høyres Studenterforening i Bergen

Høyres Studenterforening i Bergen har arrangementer for studentene på Universitet i Bergen, Høgskolen i Bergen, NHH og BI i Bergen.

Du kan følge HS Bergen på facebook og på deres nettside.

Du kan ta kontakt med HS Bergen på e-post: bergen@hoyrestudent.no

Den Konservative Studenterforening – Høyres Studenter Oslo

DKSF er Høyres Studenters studentforening for alle liberalkonservative studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Oslo.

Du kan følge DKSF på facebook og deres nettside.

Du kan ta kontakt med DKSF på e-post: oslo@hoyrestudent.no

Høyres Studenter Trondheim

Høyres Studenter i Trondheim har arrangementer for studentene på de ulike utdanningsinstitusjonene i Trondheim.

Du kan følge HS Trondheim på facebook og på deres nettside.

Eller du kan ta kontakt med HS Trondheim på e-post: trondheim@hoyrestudent.no

Høyres Studenter Tromsø

Høyres Studenter i Tromsø har arrangementer for studentene på Universitet i Tromsø.

Du kan følge HS Tromsø på facebook.

Eller du kan ta kontakt med HS Tromsøpå e-post: tromso@hoyrestudent.no

Høyres Studenter Akershus

Høyres Studenter Akershus har arrangementer for studentene på NMBU og OsloMet i Akershus.

Du kan følge med på HS Akershus sin facebook.

Eller du kan ta kontakt med HS Akershus på e-post: akershus@hoyrestudent.no

Høyres Studenter Agder

Høyres Studenter Agder har arrangementer for studentene på Universitet i Agder og BI i Kristiansand.

Du kan følge HS Agder på facebook.

Du kan ta kontakt med HS Agder på e-post: agder@hoyrestudent.no

Høyres Studenter Stavanger

Høyres Studenter Stavanger har arrangementer for studentene på de ulike utdanningsinstitusjonene i Stavanger.

Du kan følge HS Stavanger på facebook.

Du kan ta kontakt med HS Stavanger på e-post: stavanger@hoyrestudent.no

Høyres Studenter Ålesund

Høyres Studenter Ålesund har arrangementer for studentene på NTNU i Ålesund

Du kan følge med på HS Ålesund sin facebook.

Eller du kan ta kontakt med HS Ålesund på e-post: aalesund@hoyrestudent.no

Høyres studenter Bodø

Høyres Studenter i Bodø har arrangementer for studentene ved Nord Universitet.

Du kan følge med på HS Bodø sin facebook.

Eller du kan ta kontakt med HS Bodø på e-post: bodo@hoyrestudent.no

Høyres Studenter London

Høyres Studenter London har arrangementer for Norske studenter som studerer i og rundt London.

Du kan følge med på HS London sin facebook.

Eller du kan ta kontakt med med HS London på e-post: london@hoyrestudent.no

Høyres studenter Innlandet

Høyres Studenter Innlandet har arrangementer for studenter ved NTNU Gjøvik og Høgskolen i Innlandet.

Du kan kontakte HS Innlandet på facebook.

Eller du kan kontakte HS Innlandet på e-post: innlandet@hoyrestudent.no

Høyres Studenter Kongsberg

Høyres Studenter Kongsberg har arrangementer for studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge, Kongsberg.

Du kan følge med på HS Kongsberg sin facebook.

Eller du kan ta kontakt med med HS Kongsberg på e-post: kongsberg@hoyrestudent.no