Om oss

Høyres Studenter ble stiftet i 1961, og arbeider for en konservativ og fremtidsrettet politikk. Våre lokalforeninger organiserer studenter ideologisk, politisk og sosialt.

Høyres Studenter fremmer konservative verdier i samfunnet generelt og i det akademiske samfunn spesielt. Vårt primære mål er å nå ut til studentene med en konservativ og liberal ideologi. Vi er sterkt tilknyttet Høyre og får delta i politikkutviklingen i partiet.

Det faglige
Både på nasjonalt og lokalt nivå arrangeres det skoleringer og foredrag med faglig innhold. På skoleringene har medlemmer muligheten til å utvikle seg i alt fra tale og debatt, til eksamensskriving og privatøkonomi. Foredragene går inn på alle tenkelige tema, med mennesker fra organisasjon, politikk, og næringsliv, eller andre med spesiell kompetanse.

Det sosiale
Du får venner for livet i Høyres Studenter. Du trenger ikke være spesielt politisk engasjert for å være medlem hos oss. Å skape et godt nettverk er essensielt for veien videre etter studiene. Ikke minst er det viktig å være en del av et godt studentmiljø mens du studerer. I Høyres Studenter får man raskt et stort nettverk og gode venner for livet.

Lokalforeningene

Den viktigste delen av Høyres Studenter er lokalforeningene. Vi har foreninger knyttet til utdanningsinstitusjoner i Oslo, Bergen, Trøndelag, Stavanger, Tromsø, Akershus, Agder, Bodø og London. Alle lokalforeningene holder mange ulike arrangementer i løpet av året, og er representert i Landsstyret.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget står for den daglige driften av Høyres Studenter og består av fem personer. Disse blir valgt av Landsmøtet hvert 2. år. I dag ledes Arbeidsutvalget av Ivar Fossberg Aulie.

Landsmøtet

Høyres Studenters Landsmøte er organisasjonens høyeste organ. Landsmøtet avholdes annethvert år, og behandler vanlige saker som lover, beretninger, resolusjoner, valg og politiske program. Nytt arbeidsutvalg og to direktevalgte til Landsstyret blir også valgt på landsmøtet.

Høyres Studenter arrangerer sitt landsmøte i 2024.

Landsstyret

Høyres Studenters Landsstyre består av Arbeidsutvalget, alle lokallagslederne og to direktevalgte fra Landsmøtet. Landsstyret er organisasjonens nest høyeste organ og møtes fire ganger i året. I møtene diskuteres organisasjon, arrangementer og politikk. Det fungerer også som et politisk verksted hvor resolusjoner innsendt av lokalforeningene debatteres og behandles.

Internasjonalt arbeid

Høyres Studenter er medlem av Nordic Conservative Student Union (NKSU). Her samarbeider vi tett sammen med andre konservative studentorganisasjoner i våre nærområder. Vi har også vært med på å grunnlegge Centre Right European Association of Students (CREAS), der målet er å jobbe med mer spesifikk studentpolitikk på et internasjonalt nivå.

Sammen med Internasjonalt ansvarlig i Arbeidsutvalget nedsettes et internasjonalt utvalg. Utvalget deltar aktivt i vårt internasjonale samarbeid og utvikler organisasjonenes internasjonale politikk.

Det internasjonale arbeidet ledes av Marcus Borgersen Bringaker fra Arbeidsutvalget.

Lover

Her finner du lovene til Høyres Studenter og normallover for lokalforeningene. Lovene inneholder viktig informasjon om hva de ulike organene i organisasjonen har ansvar for, hvordan et årsmøte/generalforsamling skal avholdes og andre viktige bestemmelser. 

Høyres Studenters lover:

Normallov for lokalforeninger: