Høyres Studenters Landsmøte

Landsmøtet er Høyres Studenters høyeste organ, og avholdes hvert 2. år. Høyres Studenters 57. ordinære Landsmøte ble avholdt i 2022. Det ble vedtatt to politiske programmer og resolusjoner. Det ble også valgt et nytt Arbeidsutvalg og to direktevalgte til Landsstyret.

Hva skjer frem mot landsmøtet?

16. april: Frist for å søke AU og sende innspill til AU og
direktevalgte.
23. april: Frist for innmelding av delegasjonens sammensetning og observatører til Høyres Studenters Landsmøte.

30. april: Frist for lovendringsforslag.
7. mai: Første utsendelse til delegatene samt utsendelse av lovendringsforslag.
14. mai: Frist for endringsforslag, resolusjoner og alt annet
som skal behandles på landsmøtet.

21. mai: Andre utsendelse til alle delegater.

Landsmøtedokumenter:

Programutkast og saksdokumenter: