Høyres Studenters Landsmøte

Landsmøtet er Høyres Studenters høyeste organ, og avholdes hvert 2. år. Høyres Studenters 57. ordinære Landsmøte vil bli avholdt i 2022. Det skal vedtas to politiske programmer og resolusjoner. Det skal også velges et nytt Arbeidsutvalg og to direktevalgte til Landsstyret.