Vest-Sahara

Unge Høyre støtter det saharawiske folks rett til selvbestemmelse og frigjøring.

Dette er problemet

FN definerer Vest-Sahara som den siste uløste kolonikonflikten. Marokko har i strid med folkeretten og i strid med en uttalelse fra Den internasjonale domstolen i Haag annektert kysten av Vest-Sahara, som har mye naturressurser. 

Lokalbefolkningen i Vest-Sahara er drevet på flukt, og Unge Høyre mener Sahrawiene må få delta i en folkeavstemning. 

Dette er Unge Høyres løsning

  • Støtte opp om en folkeavstemning med internasjonale observatører i Vest-Sahara, og om flertallet tilsier det, anerkjenne den saharawiske arabiske demokratiske republikk. 
  • FNs fredsbevarende operasjoner i Vest-Sahara skal inkludere overvåkning og rapportering av menneskerettigheter. 
  • At Utenriksdepartementet skal bruke betegnelsen «anneksjon» og «okkupasjon» i sin beskrivelse av konflikten i Vest-Sahara. 
  • Ta initiativ til å endre sammensetningen av vennegruppen for Vest-Sahara i FNs Sikkerhetsråd. 
  • At Utenriksdepartementet skal fraråde norske bedrifter å etablere aktivitet som forverrer situasjonen til sahrawiene i de okkuperte områdene.