Ungdomsskolen

Unge Høyre vil ha et løft i ungdomsskolen.

Dette er problemet

I flere år har ungdomsskolen fått for lite oppmerksomhet i skolepolitikken. Det til tross for at vi vet at motivasjonen faller på ungdomsskolen, fraværet øker, for mange elever går ut av 10. trinn uten gode nok grunnleggende ferdigheter, undervisningen er ikke godt nok tilpasset hver enkelt elev, og ungdomsskolen er ikke god nok på å forberede elevene på videre skolegang, spesielt yrkesfaglige retninger.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre mener at vi må gjøre endringer i fagtilbudet på ungdomsskolen for å sikre at vi bruker mindre tid på uviktige og lite relevante fag, og mer tid på det som gir økt læring, økt motivasjon og er relevant for elevene. Vi vil gi elever i ungdomsskolen mer valgfrihet og tettere oppfølging slik at alle elever er godt nok forberedt til å fullføre videregående skole.

Unge Høyre vil:

 • At skoleeier skal etterstrebe å tilby minimum fem ulike valgfag på hver ungdomsskole.
 • Innføre entreprenørskap som valgfag på ungdomsskolen.
 • At matematikk, norsk og engelsk på ungdomsskolen i større grad nivådifferensieres.
 • At alle ungdomsskoler skal tilby yrkesrettede valgfag
 • At flere skoler skal tilby forserte løp, og passe på at elever får videreført forsering i fag mellom år til år.
 • Gi alle ungdomsskoleelever mulighet til å ta fag fra videregående.
 • Sørge for at elevene gis større frihet til å bytte klasser dersom de ikke trives.
 • At skolene skal være pliktige til å organisere elevråd.
 • At elevene skal være representert i skoleutvalget og skolemiljøutvalget.
 • At elevene ved skolestart skal få opplæring i hvordan de kan påvirke avgjørelser angående egen undervisning, vurdering og skolestyring.
 • Beholde dagens eksamensordning på 10. trinn med et skriftlig og et muntlig trekk.
 • At fravær i ungdomsskolen skal føres systematisk på alle skoler, og at foresatte får beskjed ved alt fravær for sine barn.
 • Innføre en grense på 10% fravær i ungdomsskolen. Skoleeier skal ha tiltak som settes inn når en elev overskrider grensen