Undervisnings-evaluering

Siden lærerne har stor frihet til å velge hvordan de underviser, mener Unge Høyre at elevene jevnlig skal få gi tilbakemeldinger på undervisningen.

bøker på skolen

Dette er problemet

Hver eneste dag vurderes din innsatsen som elev av læreren. I timene, på prøver, under fremføringer, lekser og innleveringer får du kontinuerlig tilbakemelding på hvordan du jobber, hvor bra du gjør det og hvordan du kan forbedre deg. Du blir evaluert for å bli bedre. Hvorfor skal det ikke være slik for læreren også?

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre mener det skal være opp til skoleledere og lærere å velge de undervisningsmetodene som gjør at elever får gode læringsresultater. En slik frihet forutsetter at lærere og skoleledere velger de undervisningsmetodene som gjør at elevene lærer mest. Unge Høyre mener derfor at alle lærere har et metodeansvar, og at lærere jevnlig skal få tilbakemelding fra skoleledelsen, kolleger og elever. 

Unge Høyre vil:

  • Innføre undervisningsevaluering på alle skoler.