Anonym retting av prøver


Eksamen er i dag den eneste prøven hvor vi blir vurdert helt anonymt. Da blir vi vurdert kun på bakgrunn av det vi kan, og ikke hva læreren tenker om oss fra før. Vi i Unge Høyre mener vi må ha anonym retting av flere store prøver og innleveringer. Det er kun på den måten vi kan være helt sikre på at vurderingen vi får er på bakgrunn av hva vi kan og ikke hvem vi er. Vi mener ikke alt skal vurderes anonymt fordi det er viktig at læreren kan følge opp hver elev og se hvordan elevene utvikler seg, men store prøver og innleveringer skal vurderes anonymt

Unge Høyre vil: 

  • Ha anonym retting av store prøver og innleveringer