Anonym retting av prøver


Alle elever fortjener å få en rettferdig karakter basert på hva man kan, ikke etter hvor godt læreren din liker deg.

Dette er problemet

Mange elever opplever at læreren ikke liker dem, og at man får dårligere karakterer på grunn av hvem man er. Karakterer i skolen skal gis ut fra hva du kan, ikke trynefaktor. I dag er eksamen den eneste prøven hvor vi blir vurdert helt anonymt. Da blir vi vurdert på bakgrunn av det vi kan, og ikke hva læreren tenker om oss fra før. Likevel er det flere store prøver og innleveringer som spiller en avgjørende rolle for karaktereren du får på vitnemålet. Disse vurderingene er stort sett aldri anonyme.

Dette er Unge Høyres løsning

Vi i Unge Høyre mener vi må ha anonym retting av flere store prøver og innleveringer. Det er kun på den måten vi kan være helt sikre på at vurderingen vi får er etter hva vi kan og ikke hvem vi er. Vi mener ikke alt skal vurderes anonymt fordi det er viktig at læreren kan følge opp hver elev og se hvordan elevene utvikler seg, men store prøver og innleveringer skal vurderes anonymt.

Unge Høyre vil: 

  • Innføre anonym retting av store prøver og innleveringer.