Fri- og privatskoler

Unge Høyre mener kvaliteten på skolen er viktigere enn hvem som driver den, og vil la elever gå på friskoler og privatskoler om de ønsker det.

Dette er problemet

De aller fleste norske elever går på offentlige skoler. Likevel er det mange som av ulike grunner ønsker et alternativ til offentlig skole, og som søker seg til privatskoler eller friskoler. Derfor er det viktig at vi har ett godt og mangfoldig skoletilbud i Norge med et like godt undervisningsopplegg som i den offentlige skolen.

Ingen elever er helt like, og friskoler og privatskoler gir elevene muligheten til å velge litt annerledes. Unge Høyre mener kvaliteten på skolen er viktigere enn hvem som driver den. Det skal ikke spille noen rolle om skolen er offentlig eller privat drevet, så lenge undervisningstilbudet er bra.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre vil at alle som ønsker å tilby undervisning innenfor skolelovens grenser skal få støtte fra det offentlige. På den måten blir skoletilbudet bedre og bredere, og elevene får en større valgfrihet. Dette tjener både elevene og samfunnet på.