Fri- og privatskoler

Unge Høyre mener kvaliteten på skolen er viktigere enn hvem som driver den, og vil la elever gå på friskoler og privatskoler om de ønsker det.

Dette er problemet

De aller fleste norske elever går på offentlige skoler. Likevel er det noen som av ulike grunner ønsker et alternativ til offentlig skole, og som søker seg til privatskoler eller friskoler. Derfor er det viktig at vi har ett godt og mangfoldig skoletilbud i Norge med et like godt undervisningsopplegg som i den offentlige skolen.

Ingen elever er helt like, og friskoler og privatskoler gir elevene muligheten til å velge litt annerledes. Unge Høyre mener kvaliteten på skolen er viktigere enn hvem som driver den. Det skal ikke spille noen rolle om skolen er offentlig eller privat drevet, så lenge undervisningstilbudet er bra.

Forskjellen mellom oss og de andre partiene

UNGE HØYRE

Vil at alle elever skal ha muligheten til å velge et alternativ til den offentlige skolen, dersom man ønsker det.

VENSTRESIDEN

Vil gjøre det vanskeligere å starte opp og drive friskoler i Norge. Regjeringen har blant annet fjernet adgangen til å starte profilskoler som friskoler.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre vil at alle som ønsker å tilby undervisning innenfor skolelovens grenser skal få støtte fra det offentlige. På den måten blir skoletilbudet bedre og bredere, og elevene får en større valgfrihet. Dette tjener både elevene og samfunnet på.

Unge Høyre vil:

  • Fjerne krav til religiøse eller pedagogiske formål for å kunne starte opp friskoler.
  • Gjeninnføre muligheten for å opprette profilskoler som friskoler.
  • At profilskoler som realfagsgymnas, toppidrettsskoler og yrkesfagsskoler skal være et tilbud over hele landet.
  • Tillate friskoler å gjennomføre opptak på andre grunnlag enn kun karakterer.
  • At hospitering blant private utdanningsinstitusjoner blir et tilbud innen opptak til videregående utdanning.
  • At friskoler og privatskoler står fritt til å opparbeide kapital.
  • Gi friskoler og privatskoler mulighet til å ta ut utbytte.
  • Tillate friskoler og private skoler å gi ut stipend.