Fritt nivåvalg

Unge Høyre ha fritt nivåvalg i flere fag så du får velge et nivå på undervisningen tilpasset akkurat deg.

Dette er problemet

I ethvert klasserom finner man elever som ikke får nok utfordringer av læreren, og man finner elever som har falt av undervisningen for lenge siden. Alle elever lærer i ulikt tempo og er gode på ulike ting. Derfor gir det ikke mening at alle elever skal lære alle fag på samme måte. Det er et problem, både for de flinkere og for de svakere elevene, at undervisningen ikke er mer tilpasset hver enkelt nivå. I verste fall fører det til at elever ikke fullfører videregående skole.

Dette er Unge Høyres løsning

Derfor vil Unge Høyre innføre fritt nivåvalg i flere fag. Fritt nivåvalg handler om å gi elevene friheten til å velge selv. Vi har allerede fritt nivåvalg på ett fag på videregående skole, nemlig i mattematikk, hvor man kan velge mellom 1P og 1T.

Unge Høyre vil:

  • Innføre nivåvalg fra første klasse i videregående skole etter modell fra IB, der elevene kan velge standardnivå eller høyere nivå i fellesfagene.
  • Beholde dagens nivåvalg i matematikk på videregående skole.
  • Endre Opplæringsloven slik at vi kan tillate fast nivådifferensiering.
  • At matematikk, norsk og engelsk på ungdomsskolen i større grad nivådifferensieres.