Fritt skolevalg

Vi mener elevene vet best selv hvilken skole de bør gå på, og at alle elever i Norge skal ha mulighet til å søke seg til – og fra – en videregående skole.

Dette er problemet

Friheten til å velge videregående skole selv burde være et av de første store valgene man tar i livet. Det finnes en drøss med gode grunner for at man vil gå på en annen skole enn den som ligger nærmest, og politikerne burde ikke reise tvil ved én eneste én av dem.

Et postnummer burde ikke påvirke unges jakt etter drømmene sine. Fritt skolevalg er den eneste inntaksordningen som sikrer alle elevers rett til å søke drømmeskolen. Fritt skolevalg er retten til å velge nærskolen, men også til å velge seg bort. I hvert klasserom sitter det noen som ikke føler seg hjemme. De føler seg ikke nødvendigvis mobba, men vil prøve et nytt miljø, nye klassekamerater og en ny skole.

Forskjellen mellom Unge Høyre og de andre partiene

unge Høyre

Vi mener elevene bør få bestemme mer over sin egen skolehverdag. Derfor kjempet Unge Høyre for nasjonalt fritt skolevalg så alle norske elever kan velgevideregående skole selv.

venstresiden

Politikerne på venstresiden mener de vet best hva som er bra for deg. Blant annet bråstoppet regjeringen innføringen av nasjonalt fritt skolevalg da de fikk makten i 2021.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre er den fremste forkjemperen for fritt skolevalg for alle elever i hele Norge. Vi vil at alle skal ha muligheten til å velge hvilken videregående skole man skal gå på.

Unge Høyre vil:

  • Ha nasjonalt fritt skolevalg så alle elever kan velge videregående skole selv.
  • At ingen elever skal bli tvunget til å flytte eller reise langt fordi de ikke fikk plass på en skole i nærheten.