Tobakk


Tobakk er en skadelig vare, og kan for mange være dødelig. Unge Høyre mener at alle har rett til å bestemme over eget liv, og det innebærer også retten til å ta dårlige valg. Det er ikke alltid slik at statens inngripen gir et positivt utslag. Unge Høyre mener avgiftene på snus og tobakk bør reduseres, og Unge Høyre er mot nøytrale emballasjer. Unge Høyre mener dagens røykelov er svært vellykket og vil opprettholde røykeloven.

Unge Høyre vil:

  • Redusere særavgiftene på tobakksvarer
  • Kraftig liberalisere lovgivningen for salg og konsum av tobakk, men beholde dagens røykelov.