Tobakk

Å få lov til å ta dårlige valg er også en del av valgfriheten. Unge Høyre vil redusere skattene og avgiftene på tobakk.

Dette er problemet

Tobakk er en skadelig vare, og i verste fall føre til alvorlig sykdom og død. Unge Høyre mener likevel at alle har rett til å bestemme over eget liv, og det innebærer også retten til å ta dårlige valg. Derfor bør staten som hovedregel ikke regulere og påvirke bruk av tobakk.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre mener avgiftene på snus og tobakk bør reduseres, og Unge Høyre er mot nøytrale emballasjer. Selv om man i størst mulig grad skal få bestemme selv hva man putter i kroppen sin, stopper friheten når det påvirker andre negativt. Unge Høyre mener dagens røykelov er svært vellykket og vil opprettholde røykeloven.

Unge Høyre vil:

  • Redusere særavgiftene på tobakksvarer
  • Kraftig liberalisere lovgivningen for salg og konsum av tobakk, men beholde dagens røykelov