Subsidier

Unge Høyre er skeptiske til alle former for subsidier, men erkjenner at det i noen tilfeller er nødvendig.

Dette er problemet

Næringslivet og forbrukerne er avhengig av en velfungerende markedsøkonomi. Subsidier er til for å endre konkurransen i næringslivet. Konsekvensen av subsidier kan på sikt være at næringslivet blir mindre produktivt fordi det holdes i live av statlige penger, ikke av etterspørselen fra forbrukerne. 

Dette er Unge Høyres løsning

Norge har gjennom EØS-avtalen strenge regler for subsidier og statsstøtte. I den grad politikere skal blande seg inn i økonomien bør det være for å korrigere markedssvikter eller sikre en friere konkurranse. Utenom det bør staten blande seg minst mulig inn i hva det private næringslivet driver med.

Unge Høyre vil:

  • Ha færre og lavere subsidier.
  • Melde Norge inn i EU
  • Kraftig redusere omfanget av subsidier i landbruket