Subsidier


Dette er problemet

Uten en velfungerende markedsøkonomi kan man ikke ha et velfungerende demokrati. I den grad politikere skal blande seg inn i økonomien bør det være for å korrigere markedssvikter eller sikre en friere konkurranse. Utenom det bør staten blande seg minst mulig inn i hva det private næringslivet driver med.

Dette er Unge Høyres løsning

  • Ha færre og lavere subsidier.