Strømpriser

Unge Høyre vil ha mer ren energi, ikke strømstøtte, for å løse strømkrisen

Dette er problemet

Rekordhøye strømpriser et problem. Men problemet løses ikke av at staten går inn med stadig flere støtteordninger.

Høsten 2021 begynte strømprisene å stige kraftig. Siden den gang det vært strømprisrekord på strømprisrekord. I et kaldt land som Norge er det avgjørende at også de som har minst, alltid skal kunne ha nok til å ha et varmt sted å bo.

Unge Høyre kan derfor forstå hvorfor man så et behov for å innføre strømstøtte som en midlertidig kriseløsning da strømprisen først steg. Nå trengs det bedre og mer bærekraftige løsninger for fremtiden.

Vi kan ikke ha statlige støtteordninger som kompenserer innbyggere og bedrifter for høye strømpriser i det uendelige. Vi må bort fra statlige støttehjul og over på faktiske tiltak så fort som mulig.

Det er forståelig at strømstøtten ble innført, da kostnadene ble ekstraordinært høye for husholdningene. Vi kan likevel ikke ha som prinsipp at staten skal subsidiere borgerne ved enhver uforutsett kostnadsøkning. Strømstøtten bør derfor fjernes, og ressursene bør brukes på å øke energisikkerheten og energiproduksjonen.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre mener det viktigste tiltaket er å raskt bygge ut mer fornybar energi. Vi trenger utbygging og oppgradering av eksisterende vannkraftverk, vindmøller både på land og til havs, og vi må satse mer på kjernekraft. Vi må stille strengere krav til utbyggere og premiere energieffektivisering og smartere energibruk.

I tillegg er det viktig å sikre tilgangen til det europeiske kraftmarkedet. Vi må beholde utenlandskablene, for å sikre stabile kraftleveranser over tid, og vi bør vurdere å bygge ut en innenlands overføringskabel mellom sør og nord for å kunne jevne ut energietterspørselen.

Unge Høyre vil:

  • Fjerne strømstøtten.
  • Bygge ut mer grønn energi, inkludert vann-, vind- og kjernekraft.
  • Beholde utenlandskablene.
  • Styrke overføringskapasiteten mellom nord og sør.
  • Sikre økt energieffektivitet i industri og husholdninger.