Strømpriser

Løsningen på de høye strømprisene er å bygge mer fornybar energi. Når mengden tilgengelig strøm i markedet øker vil prisen synke. 

Dette er problemet

Rekordhøye strømpriser et problem. Men problemet løses ikke av at staten går inn med stadig flere støtteordninger. Skal Norge omstille seg til å bli et lavutslipp-samfunn må vi produsere mer strøm, og redusere strømforbruket der det er mulig. 

Krigen i Ukraina og Tysklands avhengighet av russisk gass har ført til høye strømpriser i Europa. I tillegg har gassprisen, vedlikehold av kjernekraftanlegg i Frankrike og været i Norge skapt høye strømpriser. 

Det er forståelig at strømstøtten ble innført, da kostnadene ble ekstraordinært høye for husholdningene. Vi kan likevel ikke ha som prinsipp at staten skal subsidiere borgerne ved enhver uforutsett kostnadsøkning. Strømstøtten bør derfor fjernes når det er forsvarlig, og ressursene bør brukes på å øke energisikkerheten og energiproduksjonen.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre mener det viktigste tiltaket er å raskt bygge ut mer fornybar energi. Vi trenger utbygging og oppgradering av eksisterende vannkraftverk, vindmøller både på land og til havs, og vi må satse mer på kjernekraft. Vi må stille strengere krav til utbyggere og premiere energieffektivisering og smartere energibruk.

I tillegg er det viktig å sikre tilgangen til det europeiske kraftmarkedet. Vi må beholde utenlandskablene, for å sikre stabile kraftleveranser over tid, og vi bør vurdere å bygge ut en innenlands overføringskabel mellom sør og nord for å kunne jevne ut energietterspørselen.

Unge Høyre vil:

  • Fjerne strømstøtten.
  • Bygge ut mer grønn energi, inkludert vann-, vind- og kjernekraft.
  • Beholde utenlandskablene.
  • Styrke overføringskapasiteten mellom nord og sør.
  • Sikre økt energieffektivitet i industri og husholdninger.