Seksualundervisning

Unge Høyre vil bedre seksualundervisningen

Dette er problemet

For noen er seksualundervisningen på skolen den eneste kilden til kunnskap om kropp, seksualitet og prevensjon, og den er helt nødvendig for å opparbeide sunne holdninger til grensesetting. Dagens seksualundervisning er ikke grundig nok, og gir ikke elevene tilstrekkelig med kunnskap.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre vil gjennomføre en kartlegging av seksualundervisningen for å sikre at alle elever får bedre innholdet i undervisningen og innføre minstekrav til antall timer i grunnskolen og på videregående skole. Vi vil også fjerne aldergrensen på 16 år for bidragsordningen til prevensjon.

Unge Høyre vil:

  • Etterstrebe at det skal være helsesykepleieren som underviser seksualundervisningen på skolen.
  • Sørge for at elevene får alderstilpasset seksualundervisning fra tidlig i skoleløpet som inkluderer grensesetting, seksualitet, kropp og kjønn.
  • Ha årlig obligatorisk seksualundervisning, og at prevensjon, sikker sex og samtykke skal inngå i denne.
  • At seksualundervisning skal holdes av fagfolk eller andre spesielt kvalifiserte, og at disse må leies inn dersom det ikke finnes kompetent personell blant lærerstaben.
  • At det innføres krav om at alle elever skal få seksualundervisning i temaer som relaterer til alle kjønn.
  • Seksualundervisningen på skolen skal inkludere informasjon om bivirkninger ved typen prevensjon.