Rådgivertjenesten

Unge Høyre vil stille høyere krav til rådgivertjenesten.

Dette er problemet

I dag er det store variasjoner mellom rådgivningstjenestene i landet, og noen elever opplever tjenesten som lite nyttig. Mange rådgivere har heller ikke kompetanse til å drive med karriereveiledning. Dette fører til at mange elever ikke får nødvendig rådgivning om for eksempel valg av utdanning, og ofte er kvaliteten på rådgivningen lav. En god rådgivningstjeneste er essensielt for at elever skal kunne ta gode valg om egen fremtid.   

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre vil stille høyere krav til rådgivningstjenesten. Vi ønsker en rådgivningstjeneste der elever blir møtt med forståelse, og hvor elever kan oppsøke rådgivere for å få hjelp til å ta riktige, relevante og informerte valg basert på egne ønsker.

Unge Høyre vil:

  • Stille klare krav til formell kompetanse for rådgivningstjenesten.
  • Stille formelle kompetansekrav til de som skal undervise innenfor utdanningsvalg og karriereveiledning på ungdoms- og videregående skole.
  • At rådgivere skal legge til rette for direkte kontakt mellom elev og relevante fagpersoner dersom eleven ønsker det.
  • At rådgiverne på ungdomsskolen behandler yrkesfag og studiespesialisering som likeverdige studietilbud i tråd med arbeidslivsrelevans.
  • Gjøre rådgivningstjenesten mer tilgjengelig for mennesker utenfor videregående opplæring.
  • Innføre en undersøkelse der uteksaminerte elever kan få evaluere og gi tilbakemeldinger om rådgiver. Skoleeier er pliktige til å følge opp resultatene fra undersøkelsen.
  • Sikre at rådgivere har tilstrekkelig kunnskap om studiemuligheter og søknader i utlandet.