Lærervurdering

Unge Høyre mener du skal få gi tilbakemelding til læreren din anonymt

Dette er problemet

Alle har i løpet av skolegangen opplevd gode og dårlige lærere. For en god lærer er elever de beste rådgiverne for å skape en bedre undervisning. Alle yrkesgrupper blir vurdert for å se hvordan man kan forbedre seg.

Dette er Unge Høyres løsning

Vi i Unge Høyre mener også at elever skal få gi tilbakemelding til læreren anonymt sin på hva den er flink på, og hva læreren kan bli bedre på. Det er kun med tilbakemeldinger at vi alle kan bli bedre, og derfor burde også lærere få tilbakemelding fra de som vet best hva en lærer kan bli bedre på, nemlig elevene. 

Unge Høyre vil: 

  • At elever skal ha rett til undervisningsevaluering i alle fag