Lærervurdering

Unge Høyre mener du skal få gi tilbakemelding til læreren din anonymt.

Dette er problemet

Alle har i løpet av skolegangen opplevd gode og dårlige lærere. For en god lærer er elever de beste rådgiverne for å skape en bedre undervisning. Likevel kan det være vanskelig for enkelte elever å gi tilbakemelding direkte til læreren sin.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre mener at elever skal få gi tilbakemelding til læreren anonymt sin på hva den er flink på, og hva læreren kan bli bedre på. Det er kun med tilbakemeldinger at vi alle kan bli bedre, og derfor burde også lærere få tilbakemelding fra de som vet best hva en lærer kan bli bedre på, nemlig elevene. 

Unge Høyre vil: 

  • Innføre halvårsvurdering av lærere, slik at elevene får muligheten til å evaluere og komme med tilbakemeldinger til lærerne sine anonymt.