Kultur

Unge Høyre vil ha et rikt og mangfoldig kulturliv, fritt og uavhengig av statlige føringer.

Dette er situasjonen

Kultur er en del av Norges største folkebevegelse, hvor alle på sitt vis bidrar til deltakelse og inkludering. Unge Høyre mener kultur har en egenverdi, og at staten har et ansvar for at kultur formidles i alle deler av landet, både gjennom støtte til store nasjonale kulturinstitusjoner, og til lokale og regionale kulturarenaer.

Kulturlivet er en viktig premissleverandør for samfunnsdebatten og for samfunnets utvikling. Derfor er det viktig at vi har et rikt og mangfoldig kulturliv, fritt og uavhengig av statlige føringer.

I dag kan økonomisk situasjon, sosial bakgrunn, funksjonsevne og bosted ha noe å si på hvilket kulturtilbud som er tilgjengelig for deg. Vi vet at ikke alle ungdommer i Norge har de samme mulighetene til å være med i et idrettslag. Alle bør ha mulighet til å ta del i kulturlivet, uavhengig av bakgrunn.

Det er ingenting som gir bedre stemning enn fulle tribuner på hjemmekamper med lokale idrettslag. Unge Høyre vil tillate alkoholservering på idrettsarrangementer. Det vil gjøre det enda mer attraktivt å heie på det lokale fotballaget, og klubbene kan også tjene penger som de kan bruke til å utvikle klubben. Det gagner hele lokalsamfunnet. 

Unge Høyre vil:

  • Søke om å arrangere klimavennlig og bærekraftig vinter-OL.
  • Ikke boikotte idrettsarrangementer, men heller benytte anledningen til å fremme menneskerettigheter.
  • Liberalisere kulturlivet, blant annet ved å privatisere kommunale kinoer, liberalisere reglene for pengespill, fjerne fastprissystemet i bokmarkedet, og innføre fritak for moms på alle publikasjoner.
  • Sikre et fritt, mangfoldig og uavhengig kulturliv hvor aktørene likebehandles, støtte bevilges gjennom generelle ordninger og politikernes preferanser ikke får påvirke kulturlivet.
  • Legge til rette for at flere kan game, blant annet ved å kjøpe gamingutstyr til utstyrssentralene, at kontingentkassa også kan brukes på gamingutstyr, at spillutviklere kan søke støtte fra staten, og legge tilrette for norske verdensmesterskap innen e-sport.
  • Beholde NRK som statlig finansiert rikskringkaster.
  • Tillate alkoholservering under idrettsarrangementer.
  • Sikre et minimum av mediemangfold, men at pressen i hovedsak skal klare seg selv.