Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet er en viktig premissleverandør for samfunnsdebatten og for samfunnets utvikling. Derfor er det viktig at kulturlivet er fritt og uavhengig av statlige føringer. Privat finansiert kultur er en viktig del av kulturtilbudet i Norge, og slik må det fortsette å være for å sikre kulturens uavhengighet.

Unge Høyre mener kultur har en egenverdi. Derfor bør staten sikre et minimum av rikt og mangfoldig kulturliv. Unge Høyre mener at staten har et ansvar for at kultur formidles i alle deler av landet, både gjennom støtte til store nasjonale kulturinstitusjoner, og til lokale og regionale kulturarenaer.

Å fjerne unødvendige regler som kun er en inngripen i folks frihet til å styre sin egen hverdag, vil Unge Høyre alltid kjempe for. Det gjelder også for kasinovirksomhet, pengespill og arbeidstidsbestemmelser for filmbransjen. 

Det er ingenting som gir bedre stemning enn fulle tribuner på hjemmekamper med lokale idrettslag. Unge Høyre vil tillate alkoholservering på idrettsarrangementer. Det vil gjøre det enda mer attraktivt å heie på det lokale fotballaget, og klubbene kan også tjene penger som de kan bruke til å utvikle klubben. Det gagner hele lokalsamfunnet. 

Unge Høyre vil: 

 • Flytte de offentlige midlene til spillutvikling fra Norsk filminstitutt, til et eget nyopprettet “Spillinstitutt”. 
 • Tillate kasinovirksomhet. 
 • Avvikle spillmonopolet og innføre en lisensmodell for pengespill. 
 • Tillate alkoholservering under idrettsarrangementer. 
 • Reversere bokloven. 
 • Liberalisere åndsverksloven. 
 • Innføre skatterabatt for filmproduksjon i Norge. 
 • Legge til rette for utvikling av unge spillutvikler-talenter og møteplasser for disse. 
 • At LAN og andre dataarrangementer skal kunne leie idrettshaller og lignende på lik linje med andre idretter. 
 • Åpne for E-sport-tipping, på lik linje på som sports-tipping. 
 • Liberalisere arbeidstidsbestemmelser for filmbransjen.