Karakterer

Unge Høyre mener alle elever har rett på gode tilbakemeldinger som gjør det mulig å utvikle seg i skolen.

Dette er problemet

Å få en god tilbakemelding fra læreren etter en vurderingssituasjon er helt avgjørende for at vi skal kunne vite hvordan vi ligger an, og hvordan vi kan gjøre det bedre neste gang. Manglende eller lite utfyllende tilbakemeldinger gjør det utfordrende å utvikle seg i faget. Mange har opplevd at de har fått karakterer på bakgrunn av hvem de er, og ikke hva de presterer. Slik skal det ikke være og derfor vil vi ha anonym retting av store prøver og innleveringer. 

I 2021 trådte en ny vurderingsforskrift i kraft i skolen. Den legger vekt på vurdering for læring, og har ført til at elever ikke lenger får tallkarakter på enkeltvurderinger, men kun ved halvvårsvurdering og standpunkt. Unge Høyre mener vurdering for læring er viktig, men mener likevel at elever bør få vurdering i form av tallkarakter på enkeltvurderinger dersom de ønsker det. Den nye vurderingsforskriften sier også at elever først og fremst skal bli vurdert etter innsats i kroppsøving. Unge Høyre mener utvikling også skal telle i vurderingen i kroppsøving.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre mener at tallkarakterer fra 1 til 6 er en god vurderingsform så lenge det kombineres med utfyllende og konkrete tilbakemeldinger fra læreren. Elever må få muligheten til å bli vurdert i ulike situasjoner og ved hjelp av ulike verktøy og metoder.

Unge Høyre vil:

  • Fremdeles ha tallkarakterer fra 1-6 som vurderingsform.
  • At elever fra 8. trinn skal bli vurdert med tallkarakter.
  • At alle elever skal sikres varierte vurderingsformer.
  • Fortsatt legge vekt på underveisvurdering, uten å gå bort fra tallkarakterer ved enkeltvurderinger.
  • At lærere skal være pliktige til å informere hver gang det foreligger en vurderingssituasjon med tilbakemelding.
  • At både innsats og utvikling av ferdigheter skal telle i karakteren i kroppsøving.