Karakterer

Å få en god tilbakemelding fra læreren etter en vurderingssituasjon er helt avgjørende for at vi skal kunne vite hvordan vi ligger an

Dette er problemet

Å få en god tilbakemelding fra læreren etter en vurderingssituasjon er helt avgjørende for at vi skal kunne vite hvordan vi ligger an, og hvordan vi kan gjøre det bedre neste gang. Unge Høyre mener at tallkarakterer fra 1 til 6 er en god vurderingsform så lenge det kombineres med utfyllende og konkrete tilbakemeldinger fra læreren. Mange har opplevd at de har fått karakterer på bakgrunn av hvem de er, og ikke hva de presterer. Slik skal det ikke være og derfor vil vi ha anonym retting av store prøver og innleveringer. 

På barneskolen er det mange som ikke vet hvordan de ligger an fordi de ikke får gode nok tilbakemeldinger. Da kan overgangen til ungdomsskolen bli stor. Derfor vil vi i Unge Høyre innføre veiledende karakterer fra 5. klasse. De skal ikke ha betydning, men vise elvene hvordan de ligger an. 

Dette er Unge Høyres løsninger

  • Fremdeles ha tallkarakterer fra 1-6 som vurderingsform 
  • Innføre veiledende karakterer i basisfagene fra 5. klasse. 
  • Innføre anonym retting av store prøver og innleveringer