Frihandel

Handel på tvers av landegrenser har ført til økt velferd og økonomisk vekst over hele verden. Unge Høyre vil ha en mer åpen verden og reell frihandel.

Tollbarrierer og proteksjonisme stenger i dag mange land ute av verdenshandelen, og hindrer dem i å konkurrere på de samme markedene til samme betingelser. Fordi alle fortjener muligheten til å delta på like vilkår, ønsker Unge Høyre en mer åpen verden og reell frihandel.

Frihandel har vist seg å være det helt klart mest effektive virkemiddelet for å bekjempe fattigdom. Derfor jobber Unge Høyre for mer frihandel. Handel på tvers av landegrenser har ført til økt velferd og økonomisk vekst over hele verden. Det har til nå hjulpet flere millioner mennesker ut av fattigdom.