Barnevernet


Barnevernsloven skal sikre beskyttelse mot manglende utøvelse av plikter fra omsorgspersoner. Unge Høyre ser på styrking av barnevernstjenesten som en viktig oppgave, og ønsker å sikre flere barn en god oppvekst. Det viktigste vi kan gjøre for barn som vokser opp i et hjem der de ikke har det bra, er å sørge for at de blir sett og får den hjelpen de trenger. Derfor vil Unge Høyre gi barnehageansatte gode nok verktøy til å vite når de skal melde fra til barnevernet. 

Unge Høyre vil også gi skolene plikt til å gi barnevernsbarn tilpasset undervisning og ekstra tilrettelegging ved behov. Unge Høyre vil at alle kommuner skal være tilknyttet en døgnbemannet barnevernsvakt.

Unge Høyre vil: 

  • Gi barnehageansatte gode nok verktøy og tilstrekkelig veiledning til å vite når de skal melde fra til barnevernet. 
  • At skolene skal ha plikt til å gi barnevernsbarn tilpasset undervisning og ekstra tilrettelegging ved behov 
  • At alle kommuner skal være tilknyttet en døgnbemannet barnevernsvakt 
  • Tilby helsehjelp til barnevernsbarn på institusjon