Barnevernet

Alle barn fortjener en trygg oppvekst. Barna som ikke alltid har det bra i hjemmet, skal få riktig og god hjelp av barnevernet.

Dette er problemet

Barnevernsloven skal sikre beskyttelse mot manglende utøvelse av plikter fra omsorgspersoner. Unge Høyre ser på styrking av barnevernstjenesten som en viktig oppgave, og ønsker å sikre flere barn en god oppvekst. Det viktigste vi kan gjøre for barn som vokser opp i et hjem der de ikke har det bra, er å sørge for at de blir sett og får den hjelpen de trenger. Derfor vil Unge Høyre gi barnehageansatte gode nok verktøy til å vite når de skal melde fra til barnevernet. 

Unge Høyre vil også gi skolene plikt til å gi barnevernsbarn tilpasset undervisning og ekstra tilrettelegging ved behov. Unge Høyre vil at alle kommuner skal være tilknyttet en døgnbemannet barnevernsvakt.

Dette er Unge Høyres løsning

  • Gi barnehageansatte gode nok verktøy og tilstrekkelig veiledning til å vite når de skal melde fra til barnevernet. 
  • At skolene skal ha plikt til å gi barnevernsbarn tilpasset undervisning og ekstra tilrettelegging ved behov 
  • At alle kommuner skal være tilknyttet en døgnbemannet barnevernsvakt 
  • Tilby helsehjelp til barnevernsbarn på institusjon