Atomvåpen


Unge Høyre deler NATOs ambisjon om en verden uten atomvåpen. Samtidig kan ikke nedrustningen være ensidig – og Unge Høyre stiller seg mot et atomvåpenforbud, men vil støtte arbeid for gjensidig nedrustning.

Det er ingen tvil om at atomvåpen kan forårsake skade uten sammenlikning, og målet om en verden uten atomvåpen er et mål alle bør kunne stille seg bak. Men over 70 års erfaring viser at atomvåpen er viktig for å opprettholde maktbalanse i verden. Atomvåpen har en fredsbevarende effekt vi ikke kan se bort fra. 

Unge Høyre mener derfor at atomvåpen må fortsette å eksistere, så lenge det er urealistisk med gjensidig nedrustning. Vi mener at vi ikke kan gå inn for et forbud mot atomvåpen, så lenge enkelte andre land ikke ønsker å gi fra seg sine. I mellomtiden vil vi jobbe for å styrke arbeidet for gjensidig, balansert og irreversibel kjernefysisk nedrustning.

Unge Høyre vil: 

  • At Norge skal jobbe for å bremse opprustningen av CBRNE-våpen, og støtte de avtalene som jobber for gjensidig nedrustning. 
  • At Norge skal være mot ensidig nedrustning, men dele Natos ambisjon om en verden uten atomvåpen. 
  • At Norge skal bidra aktivt i internasjonalt nedrustningsarbeid. 
  • Prioritere utviklingshjelp til rydding av miner, og biologiske og kjemiske våpen.