Språk

Det norske språket er en viktig del av kulturen vår, men i dag er norskspråkets stilling svekket. Unge Høyre vil sikre en positiv og sunn utvikling for norsk språk, uten å stoppe den positive globaliseringen.

Norskspråket er under press

Den språklige trusselen de fleste merker mest til, er den økte bruken av importord. Problemet med det økteinnslaget av engelsk i språket, er at det reduserer norsk vokabular.


Det offentlige burde være et utstillingsvindu for hvordan vi ønsker det norske språk skal tas i bruk. Derfor bør vi stille krav om bruk av avløserord og norvagiserte ord på nettsider, brev og andre kommunikasjonsplattformer fra offentlige tjenester. I tillegg må vi sørge for at det i all hovedsak er norskspråket som benyttes når noen utfører arbeid for det offentlige.


Man bør også bruke det norske språket i større grad ved universiteter og høyskoler. Når man brukernorskspråket på jobb og studier, vil man styrke språket sin rolle i folk sine liv og forebygge unødvendig bruk av engelsk og importord.

Dette er våre løsninger:

  • At norsk språk skal benyttes så langt det er mulig i norsk arbeids-, nærings- og organisasjonsliv som utfører arbeid for det offentlige.
  • At norsk skal være primært formidlingsspråk ved norske universiteter og høyskoler.
  • Opprettholde nynorsk som en av de offisielle målformene i Norge, men tillate alle offentlig ansatte å besvare henvendelser på sin foretrukne målform
  • Oppheve kvotebestemmelser om bruk av målformene, og gi regioners folketall større betydning for fastsettelsen av en regions offesielle målform.
  • At det er skolens ansvar å opplære norske elever i godt språkbruk, korrekt uttale og korrekt rettskrivning i henhold til det normerte språket.