Unge Høyres Landsmøte

Unge Høyres Landsmøte avholdes 17.-19. juni på Sundvolden Hotel. 

Endringsforslag, resolusjoner og lovendringsforslag sendes til info@ungehoyre.no.

Hva skjer frem mot landsmøtet? 

29.-30. januar: Landsstyret vedtar den offisielle innkallingen til Unge Høyres Landsmøte
24. mars: Programkomiteens innstilling offentliggjøres på nettsidene
18.april: Frist for fylkene til å sende inn delegasjonenes sammensetning
26.april: Hovedbok legges ut på nettsidene

6. mai: Frist for å sende inn lovendringsforslag
10.mai: Lovendringsforslag legges ut på nettsidene

22.mai: Frist for å sende inn endringsforslag til programmene og frist for å sende inn resolusjoner
25.mai: Endringsforslag og resolusjonshefte legges ut på nettsidene
1.juni: Siste frist for at valgkomiteens frist legges ut på nettsidene
3.juni: Frist for å sende inn taletid til de forhåndsinntegnede debattene

Landsmøtedokumenter:

Programutkast og endringsforslagsskjema:

Praktisk info: