Menneskene

 • Sondre Knudsen Røstgård

  Organisasjonssekretær i Oslo Unge Høyre
  Tlf 45 29 90 48
 • Aleksander Stokkebø

  Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen
  Tlf 95 74 71 43
 • Mathilde Tybring-Gjedde

  Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen
  Tlf 95 06 69 63
 • Vetle Wang Soleim

  Medlem i Finanskomiteen
  Tlf 97 64 41 84
 • Marianne Haukland

  Medlem i Familie- og kulturkomiteen
  Tlf 90 02 82 81
 • Tina Bru

  Andre nestleder i energi- og miljøkomiteen
  Tlf 92 85 67 55
 • Mari Holm Lønseth

  Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen
  Tlf 40 00 01 78
 • Peter Christian Frølich

  Leder av Justiskomiteen
  Tlf 41 52 08 73
 • Henrik Asheim

  Medlem av finanskomiteen
  Tlf 91 82 83 29
 • Stefan Magnus Brittmark Heggelund

  Medlem i Energi- og miljøkomiteen
  Tlf 92 09 85 21
 • Kristian Tonning Riise

  Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen
  Tlf 99 38 19 90
 • Håkon Snortheim

  Fylkessekretær i Akershus Unge Høyre

  Håkon er 20 år og kommer fra Nannestad. I tillegg til å være ansatt som fylkessekretær i Akershus Unge Høyre så studerer han Kommunikasjonsledelse på Handelshøyskolen BI.

  Tlf +47 452 20 067
 • Mille Johanne Christensen

  Valgkampssekretær
  Tlf 98 63 17 36
 • Andreas Oftedal

  Leder av Høyres Studenter
  Tlf 95 86 33 20
 • Marte Seland

  1. nestleder
  Tlf 98 45 07 36
 • Aurora Hårtveit

  2. Nestleder

  Aurora er 21 år gammel, og kommer fra Kristiansand. Aurora har tidligere vært leder i både Høyres Studenterforening i Bergen, Høyres Studenter Agder og Kristiansand Unge Høyre. Hun har også jobbet som praktikant ved den norske ambassaden i Budapest, og har erfaring fra internasjonalt arbeid i Europeisk Ungdom. Ved siden av vervet som organisatorisk nestleder i Høyres Studenter studerer hun sammenlignende politikk ved Universitet i Bergen.

  Tlf 41 49 79 00
 • Sara Juriks

  Medlem av Arbeidsutvalget

  Sara Juriks er 22 år og kommer fra Oslo. For øyeblikket bor hun i London og tar en mastergrad i Democracy & Comperative Politics på UCL. Sara er internasjonaltansvarlig i Høyres Studenter, og hun sitter også i styret til European Democrat Students, og representerer Høyres Studenter der.

  Tlf +44 7597 508277
 • Joakim Solheim Hatletveit

  Medlem av Arbeidsutvalget
  Tlf 95 41 93 63
 • Sandra Bruflot

  Leder

  Sandra er leder i Unge Høyre. Hun er fylkesrepresentant for Høyre i Buskerud og er tidligere leder av Buskerud Unge Høyre.

  Tlf +47 22 82 90 90
 • Daniel Skjevik-Aasberg

  1. nestleder

  Daniel kommer fra Ballangen i Nordland. Han har vært medlem av Arbeidsutvalget i Oslo Unge Høyre. Tidligere har han også vært fylkesleder og lokalforeningsleder i Nordland. Daniel ble valgt inn som sentralstyremedlem i 2016 og har tidligere jobbet som informasjonsrådgiver i Unge Høyres Landsforbund. Ved siden av rollen som 1. nestleder studerer Daniel rettsvitenskap ved UiO og jobber som politisk rådgiver for arbeid- og sosialfraksjonen i Høyres stortingsgruppe.

  Tlf 99 55 79 52
 • Ola Svenneby

  2. nestleder

  Ola er 2. nestleder i Unge Høyre.

  Tlf 90 28 14 89
 • Amalie Gunnufsen

  Sentralstyremedlem

  Amalie kommer fra Kristiansand hvor hun sitter i bystyret. Hun har tidligere vært organisasjonssekretær i Oslo Unge Høyre, fylkesleder i Vest-Agder Unge Høyre og AU-medlem i Oslo Unge Høyre. Ved siden av rollen som sentralstyremedlem i Unge Høyre jobber Amalie i Høyres Hovedorganisasjon og er student ved Universitetet i Oslo.

  Tlf 99 56 66 10
 • Elizabeth Åsjord Sire

  Sentralstyremedlem
  Tlf 48 22 76 18
 • Lasse Fredheim

  Sentralstyremedlem

  Lasse er 22 år og kommer fra Haugesund. Han har tidligere vært 1.nestleder i Rogaland Unge Høyre og tidligere 1.nestleder i Hordaland Unge Høyre. Ved siden av rollen som sentralstyremedlem jobber Lasse i stortingsgruppen til Høyre med energi&miljø og justispolitikk. Han har også studert sammenlignende politikk på Universitetet i Bergen.

  Tlf 91 78 97 18
 • Nicolai Øyen Langfeldt

  Sentralstyremedlem

  Nicolai er 21 år, og studerer økonomi og ledelse på Handelshøyskolen BI. Han er tidligere leder av Oslo Unge Høyre. Ved siden av rollen som sentralstyremedlem er han bystyrerepresentant i Oslo.

  Tlf 46 42 41 20
 • Andreas Oftedal

  Leder av Høyres Studenter
  Tlf 95 86 33 20
 • Maria Barstad Sanner

  Generalsekretær

  Før Maria ble ansatt som generalsekretær i januar 2017, var hun fylkesleder i Akershus Unge Høyre. Hun er tidligere kommunikasjonsrådgiver for Høyres stortingsgruppe, valgt inn i kommunestyret i Bærum Kommune og ungdomskandidat for Akershus Høyre foran valget i 2017.

  Tlf 45 88 31 40
 • Caroline Hoff

  Politisk rådgiver

  Før Caroline ble ansatt som politisk rådgiver var hun nestleder i Buskerud Unge Høyre. Hun sitter i bystyret i Drammen og studerer juss ved Universitetet i Oslo. Som politisk rådgiver i Unge Høyres Landsforbund er hun rådgiver for leder i Unge Høyre.

  Tlf 98 08 66 72
 • August Dybvad Grøntvedt

  Fylkesleder i Trøndelag

  August er 21 år og kommer fra norges navle, Stjørdal. Han er svært opptatt av forsvarspolitikk og klima og miljø. Til daglig studerer August ved NTNU Handelshøyskolen, og er leder i Trøndelag Unge Høyre.

  Tlf 45 29 29 05
 • Benjamin Furuly

  Fylkesleder i Troms

  Benjamin er 21 år og kommer fra Bardu. Han studerer økonomi og administrasjon ved Universitetet i Tromsø. I tillegg til å være fylkesleder er han fylkestingsrepresentant i Troms fylke.

  Tlf 41 44 77 89
 • Christoffer Myhra

  Fylkesleder i Agder

  Christoffer er 19 år og kommer fra det glade Sørlandet! Til daglig jobber han som Helsefagarbeider. Han har tidligere vært leder i Kristiansand og omegn Unge Høyre samt nestleder i Vest-Agder Unge Høyre og senere i Agder Unge Høyre!

  Tlf 97 04 13 59
 • Falk Daniel C. Låmar Øveraas

  Fylkesleder i Møre og Romsdal

  Falk er fra Vestnes i Møre og Romsdal og er 21 år. Han studerer Shipping management ved NTNU i Ålesund og er fylkesleder i Møre og Romsdal Unge Høyre. Falk sitter også i kommunestyret for Vestnes kommune.

  Tlf 92 85 53 20
 • Håkon Andreas Flydal

  Fylkesleder i Oslo Unge Høyre
  Tlf 94 89 30 57
 • Jim Simonsen Jenssen

  Fylkesleder i Nordland

  Jim er fra Vesterålen i Nordland og er 22 år. Han studerer havbruksdrift og ledelse ved Nord Universitet i Bodø og har en rekke verv i tillegg til å være fylkesleder av Nordland Unge Høyre. Jim er kommunestyrerepresentant i Sortland, vara til fylkestinget i Nordland og sitter også i universitetsstyret ved Nord Universitet.

  Tlf 90 24 33 49
 • Johanne Wilhelmine De Ferry Nitter Kirsebom

  Fylkesleder i Vestfold

  Johanne er 18 år og bor i Tønsberg hvor hun studerer på Greveskogen vgs. Hun er fylkesleder i Vestfold Unge Høyre. Johanne har hatt en rekke verv i organisasjonen, blant annet som AU-medlem i Vestfold Unge Høyre og som nestleder i Tønsberg- og omegn Unge Høyre.

  Tlf 92 47 19 97
 • John Andre Kongsvik

  Fylkesleder i Hordaland

  John André er 22 år gammel, og studerer markedsføringsledelse ved BI Bergen. John André har vært medlem av Unge Høyre siden 2010, og har tidligere vært leder av Bergens Unge Høyre, og var valgkampleder for Hordaland Unge Høyre ved forrige Stortingsvalg. John André sin hovedoppgave er å alltid kjempe for politisk gjennomslag, og sørge for at «Tradisjon for frihet» alltid setter premisset for debatten.

  Tlf 97 15 87 98
 • Kristoffer Ryen Skullerud

  Fylkesleder i Telemark

  Kristoffer er 17 år og kommer fra verdensarv-kommunen Notodden. Han meldte seg inn i Unge Høyre da han var 14 år. Har sittet i AU-for Telemark Unge Høyre. Går nå i 2. klasse på Notodden videregående skole.

  Tlf 94 97 80 82
 • Maren Winnem

  Fylkesleder i Akershus

  Maren er 21 år gammel og jobber som kunderådgiver hos DHL Express. Marens oppgave er å sørge for at Akershus Unge Høyre skal få masse gjennomslag for sin politikk nasjonalt. Hun sitter også i kommunestyret i Eidsvoll, er medlem i hovedutvalg for helse og omsorg, nestleder for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kampanjeleder i Eidsvoll Høyre.

  Tlf 92 15 89 07
 • Mattis Månum Pettersen

  Fylkesleder i Innlandet

  Mattis er 19 år og kommer fra Gjøvik. I år driver han en skobutikk på Gjøvik frem til han skal videre på studier. Mattis er svært opptatt av kultur- og skattepolitikk og er kanskje aller mest for en dialekt han egentlig ikke bruker.

  Tlf 98 66 04 67
 • Rolf-Jonas Ringen Kristiansen

  Fylkesleder i Østfold

  Rolf-Jonas skal begynne på økonomi og foretningsjus til høsten, ellers er han opptatt av økonomisk politisk, klima og miljø og utdanning. Han er også en stor tilhenger av kommunesammenslåing

  Tlf 91 66 76 56
 • Sharon Fjellvang

  Fylkesleder i Finnmark

  Sharon kommer fra Nordkapp i Finnmark og er student. Hun har vært medlem i Unge Høyre siden hun var 14 år gammel. Tidligere har hun vært medlem av arbeidsutvalget og nestleder i Finnmark Unge Høyre.

  Tlf 97 69 59 14
 • Terje Hetland

  Fylkesleder i Rogaland

  Terje er 19 år og kommer fra Sandnes. I tillegg til å være fylkesleder i Rogaland Unge Høyre, så studerer han markedsføringsledelse ved BI Stavanger.

  Tlf 45 39 38 15
 • Vebjørn Leite Olsen

  Fylkesleiar i Sogn & Fjordane

  Vebjørn Leite Olsen er 19 år, kjem opprinnelig frå Florø, men bur no i Bergen der han studerer markedsføringsledelse på BI. I tillegg til studiane jobbar han blant anna som næringsutviklar for unge.

  Tlf 41 68 11 75
 • Victoria Elisabeth Cavallini Fevik

  Fylkesleder i Buskerud

  Victoria er 21 år og kommer fra Drammen. Til daglig studerer hun jus, er folkevalgt for Høyre i Drammen og er fylkesleder i Buskerud Unge Høyre.

  Tlf 94 29 53 58
 • Kaja Elisabeth de Ru

  Kampanjerådgiver

  Kaja er 24 år og er fra Slemmestad i Buskerud. Hun har tidligere vært aktiv i studentpolitikken og hun studerer historie ved Universitetet i Oslo. I Unge Høyre jobber Kaja som kampanjerådgiver.

  Tlf 93 88 92 47
 • Mathias Willassen Hanssen

  Kommunikasjonsrådgiver

  Mathias er fra Bø i Vesterålen, men bor i Vestfold. Han er tidligere leder av Vestfold Unge Høyre og er kommunestyrerepresentant i Færder kommune. Mathias er også vara for Vestfold Høyre på Stortinget. I Unge Høyre jobber han som kommunikasjonsrådgiver.

  Tlf 46 80 79 28
 • Sebastian Otterhals

  Organisasjonsrådgiver

  Sebastian er 22 år og kommer fra Bærum i Akershus. Han er tidligere leder av Bærum Unge Høyre, og har en bachelor i Economics & Politics fra Queen Mary University of London. I Unge Høyre jobber han som organisasjonsrådgiver.

  Tlf 48 15 31 24
 • Madelaine Jensen

  Organisasjonssekretær i Hordaland Unge Høyre
  Tlf 92 45 59 43
 • Kristian Torske

  Fylkessekretær i Rogaland Unge Høyre

  Kristian er 20, fra Haugesund, og jobber for tiden som fylkessekretær for Rogaland Unge Høyre. På siden studerer han både økonomi og statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

  Tlf 45 10 19 14