Menneskene

 • Aleksander Stokkebø

  Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen
  Tlf 95 74 71 43
 • Mathilde Tybring-Gjedde

  Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen
  Tlf 95 06 69 63
 • Vetle Wang Soleim

  Medlem i Finanskomiteen
  Tlf 97 64 41 84
 • Marianne Haukland

  Medlem i Familie- og kulturkomiteen
  Tlf 90 02 82 81
 • Tina Bru

  Andre nestleder i energi- og miljøkomiteen
  Tlf 92 85 67 55
 • Mari Holm Lønseth

  Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen
  Tlf 40 00 01 78
 • Peter Christian Frølich

  Leder av Justiskomiteen
  Tlf 41 52 08 73
 • Henrik Asheim

  Medlem av finanskomiteen
  Tlf 91 82 83 29
 • Stefan Magnus Brittmark Heggelund

  Medlem i Energi- og miljøkomiteen
  Tlf 92 09 85 21
 • Kristian Tonning Riise

  Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen
  Tlf 99 38 19 90
 • Håkon Snortheim

  Fylkessekretær i Akershus Unge Høyre

  Håkon er 19 år fra Nannestad. I tillegg til å være ansatt som fylkessekretær i Akershus Unge Høyre så studerer han PR og markedskommunikasjon på BI.

  Tlf +47 452 20 067
 • Mille Johanne Christensen

  Valgkampssekretær
  Tlf 98 63 17 36
 • Hedvig Heyerdahl

  Leder av Høyres Studenter

  Hedvig er 22 år gammel, kommer fra Oslo og er leder i Høyres Studenter. Hun har tidligere vært nestleder i Oslo Unge Høyre og ansatt som politisk rådgiver i Unge Høyres Landsforbund. Hedvig studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og jobber som politisk rådgiver for EU- og EØS-ministeren.

  Tlf 90 17 90 05
 • Julie Lovise Green Holten

  2. Nestleder

  Julie er 22 år og kommer fra Asker i Akershus. Hun er medlem av kommunestyret i Asker. Hun er også medlem av Helse og Omsorgskomiteen. Tidligere har hun vært nestleder av Asker Unge Høyre og sittet som medlem av Arbeidsutvalget til Akershus Unge Høyre. Etter dette gikk hun over som leder av Høyres Studenter Akershus. Hun studerer historie ved Universitetet i Oslo. Politisk er hun opptatt av helse og omsorgs politikk, skole og utdanning, og samferdsels politikk.

  Tlf 90 52 95 81
 • Lotte Holthe Kjesbu

  1. nestleder

  Lotte er 21 år og fra Verdal i Nord-Trøndelag. Hun er utdannet barnevernspedagog og jobber som miljøterapeut. Lotte har tidligere hatt verv i Nord-Trøndelag Unge Høyre, har ledet Høyres Studenter Trondheim og er nå kommunepolitiker i Verdal.

  Tlf 45 20 42 61
 • Sara Juriks

  Medlem av Arbeidsutvalget

  Sara Juriks er 22 år og kommer fra Oslo. For øyeblikket bor hun i London og tar en mastergrad i Democracy & Comperative Politics på UCL. Sara er internasjonaltansvarlig i Høyres Studenter, og hun sitter også i styret til European Democrat Students, og representerer Høyres Studenter der.

  Tlf +44 7597 508277
 • Hanna Bakke-Jensen

  Medlem av Arbeidsutvalget

  Hanna er 22 år fra Båtsfjord i Finnmark. Hun studerer organisasjon og ledelse ved UiT Norges arktiske universitet og er praktikant i Arctic Council. Hun har tidligere vært leder av Finnmark Unge Høyre.

  Tlf 90 01 33 81
 • Karianne Kroglund Monstad

  Politisk rådgiver for Høyres Studenter

  Karianne er 23 år og kommer fra Stjørdal i Nord-Trøndelag. Hun er tidligere 2. viseformann i Høyres Studenter Trondheim og jobber for tiden som politisk rådgiver for Høyres Studenter.

  Tlf 46 74 27 70
 • Sandra Bruflot

  Leder

  Sandra er leder i Unge Høyre. Hun er fylkesrepresentant for Høyre i Buskerud og er tidligere leder av Buskerud Unge Høyre.

  Tlf +47 22 82 90 90
 • Kristoffer Gustavsen

  Nestleder

  Kristoffer er nestleder i Unge Høyre og til er han juniorkonsulent hos Geelmuyden Kiese. Han sitter i bystyret i Oslo for Høyre og er tidligere leder av Oslo Unge Høyre.

  Tlf 46 77 66 99
 • Daniel Skjevik-Aasberg

  Sentralstyremedlem

  Daniel kommer fra Ballangen i Nordland. Han har vært medlem av Arbeidsutvalget i Oslo Unge Høyre. Tidligere har han også vært fylkesleder og lokalforeningsleder i Nordland. Daniel ble valgt inn som sentralstyremedlem i 2016 og har tidligere jobbet som informasjonsrådgiver i Unge Høyres Landsforbund. Ved siden av rollen som sentralstyremedlem studerer Daniel rettsvitenskap ved UiO og jobber som kommunikasjonsrådgiver for utdanningsfraksjonen i Høyres stortingsgruppe.

  Tlf 99 55 79 52
 • Jacob Mæhle

  Sentralstyremedlem

  Jacob kommer fra Bergen, hvor han også sitter i bystyret. Han har tidligere vært fylkesleder i Hordaland Unge Høyre, politisk rådgiver for UHL og er nå sentralstyremedlem for Unge Høyre

  Tlf 99 41 45 58
 • Ragnhild Berg Nilsen

  Sentralstyremedlem

  Ragnhild kommer fra Tromsø, og studerer rettsvitenskap på Universitetet i Tromsø. Tidligere har hun vært fylkesleder av Troms Unge Høyre og engasjert i European Youth Parliament.

  Tlf 48 02 02 55
 • Syver Hanken

  Sentralstyremedlem

  Syver kommer fra Ålesund, men studerer nå ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han er 21 år gammel, og har vært med i Unge Høyre siden 2010. Syver har tidligere vært leder for Møre og Romsdal Unge Høyre og vant elitekurset i 2013. Nå jobber Syver som politisk rådgiver for kunnskapsministeren.

  Tlf 48 03 08 76
 • Hedvig Heyerdahl

  Leder av Høyres Studenter

  Hedvig er 22 år gammel, kommer fra Oslo og er leder i Høyres Studenter. Hun har tidligere vært nestleder i Oslo Unge Høyre og ansatt som politisk rådgiver i Unge Høyres Landsforbund. Hedvig studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og jobber som politisk rådgiver for EU- og EØS-ministeren.

  Tlf 90 17 90 05
 • Maria Barstad Sanner

  Generalsekretær

  Før Maria ble ansatt som generalsekretær i januar 2017, var hun fylkesleder i Akershus Unge Høyre. Hun er tidligere kommunikasjonsrådgiver for Høyres stortingsgruppe, valgt inn i kommunestyret i Bærum Kommune og ungdomskandidat for Akershus Høyre foran valget i 2017.

  Tlf 45 88 31 40
 • Benjamin Furuly

  Fylkesleder i Troms

  Benjamin er 21 år og kommer fra Bardu. Han studerer økonomi og administrasjon ved Universitetet i Tromsø. I tillegg til å være fylkesleder er han fylkestingsrepresentant i Troms fylke.

  Tlf 41 44 77 89
 • Erik Johan T. Lindøe

  Fylkesleder i Agder

  Erik er 21 år gammel og bor i Arendal. Han studerer økonomi på Handelshøyskolen BI og i tillegg til å være fylkesleder i Agder Unge Høyre sitter han som vara i bystyret i Arendal.

  Tlf 45 28 11 04
 • Falk Daniel C. Låmar Øveraas

  Fylkesleder i Møre og Romsdal

  Falk er fra Vestnes i Møre og Romsdal og er 21 år. Han studerer Shipping management ved NTNU i Ålesund og er fylkesleder i Møre og Romsdal Unge Høyre. Falk sitter også i kommunestyret for Vestnes kommune.

  Tlf 92 85 53 20
 • Gjertrud Nordal

  Fylkesleder i Hedmark

  Gjertrud er 19 år og tok over som leder av Hedmark Unge Høyre høsten 2017. Hun har tidligere hatt en rekke andre verv i Unge Høyre, og også jobbet i Hedmark og Oppland Høyre.

  Tlf 46 62 69 74
 • Ingerid Kristine Berge

  Fylkesleder i Oppland

  Ingerid er 17 år gammel og er fylkesleder i Oppland. Hun meldte seg inn i Unge Høyre da hun var 14 år gammel. Ingerid bor på Gjøvik og går 2. klasse på Gjøvik videregående skole.

  Tlf 47 62 75 16
 • Jim Simonsen Jenssen

  Fylkesleder i Nordland

  Jim er fra Vesterålen i Nordland og er 22 år. Han studerer havbruksdrift og ledelse ved Nord Universitet i Bodø og har en rekke verv i tillegg til å være fylkesleder av Nordland Unge Høyre. Jim er kommunestyrerepresentant i Sortland, vara til fylkestinget i Nordland og sitter også i universitetsstyret ved Nord Universitet.

  Tlf 90 24 33 49
 • Johanne Wilhelmine De Ferry Nitter Kirsebom

  Fylkesleder i Vestfold

  Johanne er 18 år og bor i Tønsberg hvor hun studerer på Greveskogen vgs. Hun er fylkesleder i Vestfold Unge Høyre. Johanne har hatt en rekke verv i organisasjonen, blant annet som AU-medlem i Vestfold Unge Høyre og som nestleder i Tønsberg- og omegn Unge Høyre.

  Tlf 92 47 19 97
 • John Andre Kongsvik

  Fylkesleder i Hordaland

  John André er 22 år gammel, og studerer markedsføringsledelse ved BI Bergen. John André har vært medlem av Unge Høyre siden 2010, og har tidligere vært leder av Bergens Unge Høyre, og var valgkampleder for Hordaland Unge Høyre ved forrige Stortingsvalg. John André sin hovedoppgave er å alltid kjempe for politisk gjennomslag, og sørge for at «Tradisjon for frihet» alltid setter premisset for debatten.

  Tlf 97 15 87 98
 • Kristoffer Ryen Skullerud

  Fylkesleder i Telemark

  Kristoffer er 17 år og kommer fra verdensarv-kommunen Notodden. Han meldte seg inn i Unge Høyre da han var 14 år. Har sittet i AU-for Telemark Unge Høyre. Går nå i 2. klasse på Notodden videregående skole.

  Tlf 94 97 80 82
 • Maren Winnem

  Fylkesleder i Akershus

  Maren er 21 år gammel og jobber som kunderådgiver hos DHL Express. Marens oppgave er å sørge for at Akershus Unge Høyre skal få masse gjennomslag for sin politikk nasjonalt. Hun sitter også i kommunestyret i Eidsvoll, er medlem i hovedutvalg for helse og omsorg, nestleder for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kampanjeleder i Eidsvoll Høyre.

  Tlf 92 15 89 07
 • Nicolai Øyen Langfeldt

  Fylkesleder i Oslo Unge Høyre

  Nicolai er 21 år, og studerer økonomi og ledelse på Handelshøyskolen BI. I tillegg til å være leder av Oslo Unge Høyre er han bystyrerepresentant i Oslo.

  Tlf 46 42 41 20
 • Rolf-Jonas Ringen Kristiansen

  Fylkesleder i Østfold

  Rolf-Jonas skal begynne på økonomi og foretningsjus til høsten, ellers er han opptatt av økonomisk politisk, klima og miljø og utdanning. Han er også en stor tilhenger av kommunesammenslåing

  Tlf 91 66 76 56
 • Sharon Fjellvang

  Fylkesleder i Finnmark

  Sharon kommer fra Nordkapp i Finnmark og er student. Hun har vært medlem i Unge Høyre siden hun var 14 år gammel. Tidligere har hun vært medlem av arbeidsutvalget og nestleder i Finnmark Unge Høyre.

  Tlf 97 69 59 14
 • Silje Marie Bjørung

  Fylkesleder i Trøndelag

  Silje kommer fra Oslo. Nå bor hun i Trondheim hvor hun studerer statsvitenskap på NTNU. Hun har vært aktiv i Sør-Trøndelag Unge Høyre siden hun flyttet dit i 2014. Silje har tidligere vært valgkampsekretær og arbeidsutvalgsmedlem for Sør-Trøndelag Unge Høyre. Nå er Silje leder for det sammenslåtte Trøndelag Unge Høyre.

  Tlf 90 25 37 06
 • Terje Hetland

  Fylkesleder i Rogaland

  Terje er 19 år og kommer fra Sandnes. I tillegg til å være fylkesleder i Rogaland Unge Høyre, så studerer han markedsføringsledelse ved BI Stavanger.

  Tlf 45 39 38 15
 • Vebjørn Leite Olsen

  Fylkesleiar i Sogn & Fjordane

  Vebjørn Leite Olsen er 19 år, kjem opprinnelig frå Florø, men bur no i Bergen der han studerer markedsføringsledelse på BI. I tillegg til studiane jobbar han blant anna som næringsutviklar for unge.

  Tlf 41 68 11 75
 • Wali Gilani

  Fylkesleder i Buskerud

  Wali kommer fra Krokstadelva i Nedre EIker Kommune, studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er 20 år gammel. Wali sitter i kommunestyret for Høyre i hjemkommunen og er også nestleder i Nedre Eiker Høyre. Hans store hjertesak er en skole som gir hver enkelt elev mulighet til å oppnå sitt potensial.

  Tlf 90 99 68 91
 • Kaja Elisabeth de Ru (i permisjon)

  Kampanjerådgiver (i permisjon)

  Kaja er 24 år og er fra Slemmestad i Buskerud. Hun har tidligere vært aktiv i studentpolitikken og hun studerer historie ved Universitetet i Oslo. I Unge Høyre jobber Kaja som kampanjerådgiver. I permisjonsperioden kan spørsmål om kampanje sendes til Mathias Willassen Hanssen.

  Tlf 93 88 92 47
 • Karianne Kroglund Monstad

  Politisk rådgiver for Høyres Studenter

  Karianne er 23 år og kommer fra Stjørdal i Nord-Trøndelag. Hun er tidligere 2. viseformann i Høyres Studenter Trondheim og jobber for tiden som politisk rådgiver for Høyres Studenter.

  Tlf 46 74 27 70
 • Lasse Fredheim

  Politisk rådgiver

  Lasse er 21 år og tidligere nestleder i Rogaland og Hordaland Unge Høyre. Han jobber som politisk rådgiver i Unge Høyre, og studerer sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen.

  Tlf 91 78 97 18
 • Mathias Willassen Hanssen

  Digital kommunikasjonsrådgiver

  Mathias er fra Bø i Vesterålen, men bor i Vestfold. Han er tidligere leder av Vestfold Unge Høyre og er kommunestyrerepresentant i Færder kommune. Mathias er også vara for Vestfold Høyre på Stortinget. I Unge Høyre jobber han som digital kommunikasjonsrådgiver.

  Tlf 46 80 79 28
 • Sebastian Otterhals

  Organisasjonsrådgiver

  Sebastian er 22 år og kommer fra Bærum i Akershus. Han er tidligere leder av Bærum Unge Høyre, og har en bachelor i Economics & Politics fra Queen Mary University of London. I Unge Høyre jobber han som organisasjonsrådgiver.

  Tlf 48 15 31 24
 • Mikael Nesse Persson

  Organisasjonssekretær i Hordaland Unge Høyre

  Mikael er 22 år, fra Bergen, og jobber for tiden som organisasjonssekretær for Hordaland Unge Høyre. Han har tidligere vært fylkesleder i Vest-Agder Unge Høyre, og har en Bachelorgrad i rettsvitenskap.

  Tlf 47 88 60 26
 • Mirnes Balagic

  Organisasjonssekretær i Oslo Unge Høyre
  Tlf 91 82 10 40