Sekretariatet

Mille Johanne Christensen

Generalsekretær

Victoria Cavallini Fevik

Organisasjonsrådgiver

Johanne Archer

Politisk rådgiver

Håkon Bergseth

Kommunikasjonsrådgiver og rådgiver for Høyres Studenter