Høyres Studenterforbund ble stiftet i 1961, og arbeider for en konservativ  og fremtidsrettet politikk. Våre lokalforeninger organiserer studenter ideologisk, politisk og sosialt. Foreningen fremmer konservative verdier i samfunnet generelt og i det akademiske samfunn spesielt. Vårt primære mål er å nå ut til studentene med den konservative og liberale ideologi. Gjennom vår tilknytning til Høyre og ved å være en aktiv del av samfunnsdebatten påvirker vi politikken i Norge i riktig retning.

Det faglige

Både på nasjonalt og lokalt nivå arrangeres det skoleringer og foredrag med faglig innhold. På skoleringene har medlemmer muligheten til å bli flinkere i alt fra tale og debatt, til eksamensskriving og privatøkonomi. Foredragene går inn på alle tenkelige tema, med mennesker fra organisasjon, politikk, og næringsliv, eller andre med spesiell kompetanse.

Det sosiale

Det sosiale aspektet ved å være student prioriteres høyt i Høyres Studenter. Lokalforeningene har mange ulike sosiale arrangementer. Du trenger ikke være spesielt politisk engasjert for å bli med på disse arrangementene. Å skape et godt nettverk er essensielt for veien videre etter studiene. I Høyres Studenter får man raskt et stort nettverk, med mange ressurspersoner og gode venner for livet.

Lokalforeningene

Den viktigste delen av Høyres Studenter er lokalforeningene. Vi har foreninger knyttet til utdanningsinstitusjoner i Oslo, Bergen, Stavanger, Ålesund, Trondheim, Tromsø, Akershus og Agder. Alle lokalforeningene har sin egen kultur og egenart, og holder mange ulike arrangementer i løpet av året. Alle lokalforeningene er også representert ved leder i Landsstyret.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget står for den daglige driften av Høyres Studenter og består av fem personer; leder, to nestledere og to arbeidsutvalgsmedlemmer. Disse blir valgt av Landsmøtet hvert 2. år. I dag består Arbeidsutvalget av Andreas Oftedal (leder), Marte Seland (1. nestleder), Aurora Hårtveit (2. nestleder), Sara Juriks (AU-medlem og internasjonalt ansvarlig) og Joakim Solheim Hatletveit (AU-medlem). Høyres Studenter har også en politisk rådgiver, som bistår Arbeidsutvalget og Landsstyret i sitt arbeid.

Landsmøtet

Høyres Studenters Landsmøte er organisasjonens høyeste organ. Landsmøtet avholdes annethvert år, og behandler vanlige saker som lover, beretninger, resolusjoner, valg og politiske program. Nytt arbeidsutvalg og to direktevalgte til Landsstyret blir valgt på landsmøtet.

Landsstyret

Høyres Studenters landsstyre består av Arbeidsutvalget, alle lokallagslederne og to direktevalgte valgt på Landsmøtet. Landsstyret er organisasjonens nesthøyeste organ og møtes fire ganger i året, og diskuterer organisasjon, arrangementer og politikk. Det fungerer også som et politisk verksted hvor resolusjoner innsendt av lokalforeningene debatteres, bearbeides og behandles. All Høyres Studenters nasjonale politikk er enten vedtatt av Landsmøtet eller Landsstyret.

Internasjonalt arbeid

Høyres Studenter er medlem av European Democrat Students (EDS), som er studentorganisasjonen til European People’s Party (EPP).  HS arbeider gjennom EDS  for å påvirke både europeisk og internasjonal politikk.

Historien

Forbundet ble stiftet i 1961, under navnet Norges Konservative Studenterforbund. Vår første Formann var Egil Alnæs. Ved årtusenskiftet skiftet vi navn fra Norges Konservative Studenterforbund til Høyres Studenterforbund, og senere til Høyres Studenter.

Tilbake til forsiden