Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen har lagt frem sin innstilling til Akershus Unge Høyres arbeidsutvalg og fylkesstyre 2021/2022. Innstillingen er enstemmig.

Anine Norén (22) fra Frogn er innstilt som ny fylkesleder i Akershus Unge Høyre.

Valgkomiteens innstilling:

Arbeidsutvalget

Leder: Anine Norén, Follo

1. nestleder: Sivert Leirbakk, Follo

2. nestleder: Celine Vår Sollie, Nedre Romerike

Medlemmer av arbeidsutvalget:

Anniken Elisenberg, Asker

Farhoud Falahatimarvast, Bærum

Henrik von Tangen-Jordan, Bærum

Thea Mortensen, Bærum

Antonio Gade Wilhelmsen Serri, Follo

Kristin Snortheim, Øvre Romerike

Direktevalgte til fylkesstyret

Sigurd Sverresønn Wahl Dæhli, Asker

Jenny Andresen, Follo

Herman Kapaasen, Nedre Romerike

Isabella Røising, Øvre Romerike

Desisjonskomiteen

Leder: Haakon Kvenna Veum, Bærum

Medlemmer:

Maria Barstad Sanner, Bærum

Elizabeth Kathleen Hodges, Bærum

Mathias Opdal Weseth, Bærum

Revisorer

Martin Kravik Solheim

Karl Andreas Kjelstrup

En fornøyd valgkomité

– Akershus Unge Høyre er svært heldige når så mange dyktige kandidater stiller til valg. Valgkomiteen har hatt en vanskelig oppgave. Akershus Unge Høyre får et svært kompetent og mangfoldig arbeidsutvalg som vi tror kommer til å spille hverandre gode, sier Gaute Kandal Hoel, som har ledet valgkomiteens arbeid.

Komiteen har også bestått av Waldemar Garntangen og Kari Sofie Bjørnsen.

Gaute Kandal Hoel leder Akershus Unge Høyres valgkomité, og er svært fornøyd med den enstemmige innstillingen.

Generalforsamlingen avgjør!

Det er generalforsamlingen som til syvende og sist velger hvem som skal få vervene. Når valget avholdes, vil ordstyrerne starte med å lese opp valgkomiteens innstilling. Den blir vedtatt om ingen stiller imot. Om noen reiser seg og er uenige med innstillingen, vil det bli skriftlig avstemning. Alle kandidatene til vervet vil da få mulighet til å holde minst én forsvarstale for seg selv. Denne kan holdes av andre enn den som selv stiller til vervet.

Du kan lese mer om generalforsamlingen lørdag 16. oktober her.