Vi skal male Rogaland blått!

Vil du jobbe for å vinne valget i Rogaland?

Rogaland Unge Høyre søker de som ønsker å jobbe sammen med oss i valgkampen 2023. Vi søker en valgkampleder i et 50% engasjement. I tillegg ønsker vi å høre fra deg som ønsker å bli valgkampsekretær, for denne stillingen gjelder et 20% engasjement.

Valgkampleder har det overordnede ansvaret for Rogaland Unge Høyres valgkampaktivitet i 2023, med arbeidsoppgaver som blant annet innebærer:

 • Enkle sekretæroppgaver.
 • Politisk arbeid.
 • Ansvar for debattlaget.
 • Mediearbeid.
 • Et overordnet ansvar for vårkampanjen 2023.
 • Planlegging og gjennomføring av Rogaland Rundt 2023.
 • Profilering av kandidater / politiske saker i sosiale medier.
 • Organisere og gjennomføre skoledebatter og valgtorg i hele fylket.
 • Sikre god kommunikasjon med resten av organisasjonen (Lokallagene, fylkesleder, arbeidsutvalget, øvrige ansatte, ungdomskandidatene, Høyreforeningene og listekandidatene.).
 • Tilrettelegge for kampanjevirksomhet med valgkampstrategien til grunn.
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer, møter og aksjoner i hele fylket.
 • Være en sentral del av fylkets kandidaters valgkampteam.
 • Kontakte alle eksisterende medlemmer og kartlegge hvem de er og om de ønsker å bidra inn i valgkampen.
 • Ansvar for intern informasjonsformidling.

Vi kan tilby:

 • En spennende jobb med viktige arbeidsoppgaver.
 • Spennende utfordringer og mestringsfølelse.
 • Et godt og lærerikt arbeidsmiljø.
 • Kontorplass.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra organisasjonsarbeid.
 • Sertifikat klasse B (Ikke et krav).
 • God muntlig og god skriftlig fremstillingsevne.

Gjerne ta kontakt med vår fylkessekretær, Kristina Knudsen Gjerde, dersom du har spørsmål angående stillingen. Hun kan kontaktes på krigje@hoyre.no eller 41615157.

Alle ansatte i Unge Høyre må regne med å måtte delta på foreningens arrangementer enkelte kvelder/helger. Vi forutsetter at søkere deler Unge Høyres grunnsyn.

Søknad med CV sendes til KriGje@Hoyre.no

Søknadsfrist: 01.02.2023
 

Valgkampsekretær bistår valgkampleder i sitt arbeid og arbeidsoppgavene innebærer blant annet:

 • Medlemskontakt.
 • Sikre god kommunikasjon med resten av organisasjonen.
 • Organisering og gjennomføring av skoledebatter/valgtorg.
 • Tilrettelegging for kampanjevirksomhet.
 • Mediekommunikasjon.
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer.
 • Kampanjeplanlegging.
 • Enkle sekretæropgaver.

Vi kan tilby:

 • En spennende jobb med viktige arbeidsoppgaver.
 • Spennende utfordringer og mestringsfølelse.
 • Et godt og lærerikt arbeidsmiljø.
 • Kontorplass.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra organisasjonsarbeid.
 • Sertifikat klasse B (Ikke et krav).
 • God muntlig og god skriftlig fremstillingsevne.

Gjerne ta kontakt med vår fylkessekretær, Kristina Knudsen Gjerde, dersom du har spørsmål angående stillingen. Hun kan kontaktes på krigje@hoyre.no eller 41615157.

Alle ansatte i Unge Høyre må regne med å måtte delta på foreningens arrangementer enkelte kvelder/helger. Vi forutsetter at søkere deler Unge Høyres grunnsyn.

Søknad med CV sendes til KriGje@Hoyre.no

Søknadsfrist: 01.02.2023