Talentprogrammet er det mest lærerike og krevende skoleringstilbudet Trøndelag Unge Høyre tilbyr, der deltakerne vil bli grundig skolert i emner som politikk, mediehåndtering, ledelse og organisasjon

Talentprogrammet i 2017/2018 ble arrangert i perioden januar-mars med tre samlinger og en avsluttende finale-samling. Talentgeneralene var 2. nestleder Knut Jørgen Kirkeberg og AU-medlem Johannes Kirksæther. Vinneren ble Lars Martin Mellingsæter fra Trondheim

Vi håper å arrangere liknende Talentprogram igjen snart!

 

Dizza, Marie, Julianne og Lars Martin var årets deltakere!

 

1. samling – Ideologi og Bioteknologi

Deltakerne fikk gjennom den første samlingen to grundige skoleringer innen ideologi av Mats Ramo v/FrPs bystyregruppe i Trondheim og bioteknologi av professor Berge Solberg v/NTNU. Mot slutten av samlingen måtte deltakerne skrive en argumenterende og ideologisk tekst for/mot en sak innenfor bioteknologien som var det motsatte av det deltakerne egentlig sto for.

 

2. samling – Medie- & krisehåndtering og Ledelse & organisasjon

Organisasjonsrådgiver Sebastian Otterhals v/UHL og fylkessekretær Christian Ingebrigsten v/Trøndelag Høyre snakket godt og lenge om hvordan deltakerne skulle håndtere avanserte og uforutsette hendelser, og hva det innebar å være en god leder. Deltakerne måtte i tillegg til et spontant medieintervju holde en pressekonferanse.

 

3. samling – Tale & debatt og Utenrikspolitikk

Tidligere leder i Sør-Trøndelag Unge Høyre og stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth gjestet Talentprogrammet og ga deltakerne gode tips innen debatt og tale. Mats Kirkebirkeland v/Civita holdt óg et lengre foredrag om utenrikspolitikk, fra de tidligste tider til dagens komplekse problemstillinger. Deltakerne ble etter dette presentert for hvert sitt fiktive scenario i utenrikspolitikken hvor avgjørelser måtte tas, som de senere skulle holde en tale for hvor de lanserte sine avgjørelser og vurderinger.